Tips om översättning och sökmotorsoptimering

Tips om översättning och sökmotorsoptimering

En förutsättning för att många företags affärer ska kunna växa är att webbplatsen är välbesökt. SEO, search engine optimization, är sättet att skriva texterna på webbplatsen för att matcha det kunder söker på Google och andra sökmotorer. De flesta företag har idag en person som är ansvarig för sökmotorsoptimering av företagets webbplats. Sökmotorsoptimering görs på webbplatsens originalspråk, men glöms lätt bort när man översätter webbplatsen. Här följer några tips på hur du hanterar sökord och språkversioner.

Publicerad 2015-10-25

Content – dokument publicerade på webbplatsen

I takt med att en kund skaffar sig mer information ändrar kunden sitt köpbeteendeFör att möta kundens behov bjuder företag på kunskap på webbplatsen, och företagets dokument finns i allt större utsträckning publicerade på webbplatsen på flera språk. För att öka trafiken till företagets webbplats är det viktigt att alla dokument är skrivna utifrån de SEO-termer som finns i företagets SEO-termlista.

Hur kan jag ta reda på vilka sökord vi använder på företaget?

Den webbansvariga på företaget är den som ofta initierar till SEO, men det är kanske inte alltid den som skriver texten. Många företag använder en webbyrå för att skriva texterna på webbplatsen. Fråga den webbansvariga om en lista på de viktigaste sökorden.

Är listan med sökorden komplett?

Om du vill vara riktigt säker på att alla orden som används i företagets terminologi är med i SEO-termlistan, be den produkt- och tjänsteansvariga att kontrollera så att SEO-termlistan är komplett genom att gå igenom företagets tjänster och benämningar och jämföra med SEO-termlistan. Om den inte är komplett, lägg in de nya benämningarna och be företagets SEO-ansvariga att säkerställa termerna med Google analytics. När det är klart har du SEO-termlistan färdig på originalspråket.

Översättning av SEO-listan

Om du lägger alla företagets SEO-termer i ett Excelark och lägger till en kolumn för varje språk har du din SEO-termlista klar för översättning.

SEO och språkversioner

Det är inte självklart att de översatta SEO-termerna är optimala, det vill säga att de fungerar korrekt mot Google analytics. Därför är det viktigt att be den SEO-ansvariga på företaget att kontrollera alla översatta sökord (SEO-termer) med Google analytics.

När själva webbplatsen ska översättas

När själva webbplatsen ska översättas sparar du och dina kollegor väldigt mycket tid om du ger oss en SEO-validerad lista för samtliga språk. Då blir texten SEO-anpassad i översättningen redan från början och språkversionerna på webbplatsen börjar direkt generera trafik från Google.