Översättningsminnet minns allt

Översättningsminnet minns allt

Översättarens (och kundens) bästa vän är översättningsminnet – programmet som minns och märker allt. Men vad exakt är ett översättningsminne? Och varför och hur används det?

Publicerad 2018-02-15

Ett översättningsminne är ett program som översättare använder. Programmet delar in den text som ska översättas, det vill säga källtexten, i olika delar som kallas segment. Ett segment motsvaras ofta av en mening. Översättaren översätter mening för mening genom att skriva in översättningen i ett specifikt fält i programmet med översättningsminnet. Varje mening i källtexten och översättningen sparas som en kombinerad ”matchning” i översättningsminnet, alltså i databasen. Eftersom en text inte bara består av en uppräkning av meningar ser översättaren varje mening i kontext till hela texten.

Semantix använder sig av världens ledande program med översättningsminnen, till exempel SDL Trados Studio och Memsource. Nu för tiden kan översättningsminnen utan problem hantera flera olika typer av filformat. Utöver vanliga Word-, PowerPoint- och Excel-filer kan översättningsminnena hantera flera filformat som används i till exempel olika publikationer och webbplatser (t.ex. .indd, .xml och .html).

Konsekvens i texten är a och o

Man kan också koppla in ett termverktyg till översättningsminnet. På så sätt kan översättaren också utnyttja t.ex. en termlista som kunden har skickat med eller samla in termer till en lämplig termlista under översättningsprocessen. Med hjälp av termverktyget kan man också säkerställa att översättningarna blir konsekventa.

Semantix har kundspecifika översättningsminnen, och de hanteras konfidentiellt precis som allt annat material från kunden. När vi får en ny kund är det kundspecifika översättningsminnet tomt, men växer snabbt i takt med varje översatt text. 

Spara pengarna till något roligare

Översättningsminnet är alltså en databas som består av organisationens tidigare översättningar. När ett segment har översatts så sparas det och kan vid behov används på nytt. När samma mening dyker upp igen i någon av kundens texter – antingen exakt likadan eller med någon liten ändring – så hittar översättningsminnet den tidigare översättningen i databasen, föreslår den för översättaren och visar hur den nya texten eventuellt skiljer sig från den tidigare. Detta gör att översättarens arbete går snabbare, eftersom hon eller han inte behöver skriva om hela översättningen på nytt, utan bara kan ändra den tidigare översättningen. När en text väl är översatt betalar kunden framöver bara för översättningar av reviderat eller helt nytt innehåll.

Behåll kvaliteten i alla dina texter

Eftersom en specifik översättare kan översätta många typer av texter från olika ämnesområden till tiotals olika kunder, så är det inte säkert att hon eller han kommer ihåg hur en viss kunds texter har översatts tidigare och vilka typer av termer och vilken stil just den kunden vill ha. Med hjälp av översättningsminnet kan man säkerställa att kundens texter översätts konsekvent på samma sätt – även om man använder en annan översättare. Programmet med översättningsminnet har också viktiga kvalitetssäkringsfunktioner: det märker fel som en vanlig stavningskontroll inte märker, till exempel att det saknas skiljetecken, att man har skrivit för många mellanslag, att nummer har ändrats eller att översättningarna är inkonsekventa.

Ett översättningsminne har man nytta av i princip alla typer av kundtexter. Det är särskilt användbart när man översätter texter som innehåller mycket upprepningar eller texter som uppdateras då och då. Det kan till exempel handla om tekniska manualer och årsredovisningar.

Den bästa hjälpen

Översättningsminnet är en ovärderlig hjälp för översättaren, eftersom den ”kommer ihåg” allt som man tidigare har översatt. Att använda den här typen av program handlar inte om maskinöversättning utan om så kallad datorstödd översättning, där den mänskliga översättarens roll är central. Å andra sidan kan man koppla på maskinöversättning i översättningsminnet. Det kan också vara en bra hjälp i en professionell översättares händer.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Senaste bloggposter