PIM och sökordsoptimering

PIM och sökordsoptimering

För dig på företaget är PIM förstås en oerhörd hjälp i hanteringen av produktinformation. Men det finns en grej som du som ansvarig måste hålla reda på själv: SEO. Alltså att påverka var texterna hamnar i Googles sökresultat.

Publicerad 2016-04-15

Hur mycket du än automatiserar kvarstår uppgiften att få texterna att klättra i sökordsrankningen i Google. Och problemet är att det inte räcker med att göra det en gång. Att hantera SEO (search engine optimization) i texterna är ett underhållsarbete för att få antalet besökare till din webbplats att ständigt öka.

Hur gör man?

Be den webbansvariga på företaget gå igenom produktbenämningarna och texterna och rekommendera de benämningar och ord som det söks efter på Google, alltså de optimerade sökorden.  Nu har du en lista på sökord som fungerar i Google. Ändra alla benämningarna enligt detta i ditt PIM-system. Nu är dina produkttexter SEO-optimerade.

Är listan med sökorden komplett?

Om du vill vara riktigt säker på att alla ord som används i företagets terminologi är med i SEO-termlistan, be den produkt- och tjänsteansvariga att kontrollera så att SEO-termlistan är komplett genom att gå igenom företagets tjänster och benämningar och jämföra med SEO-termlistan. Om den inte är komplett, lägg in de nya benämningarna och be företagets SEO-ansvariga att säkerställa termerna med Google analytics. När det är klart har du SEO-termlistan färdig på originalspråket.

Översättning av SEO-listan

Om du lägger in alla företagets SEO-termer i ett Excelark och lägger till en kolumn för varje språk har du din SEO-termlista klar för översättning.

SEO och språkversioner

Det är inte självklart att de översatta SEO-termerna är optimala, det vill säga att de fungerar korrekt mot Google analytics. Därför är det viktigt att be den SEO-ansvariga på företaget att kontrollera alla översatta sökord (SEO-termer) med Google analytics.

När PIM-texterna ska översättas

När PIM-texterna ska översättas sparar du väldigt mycket tid om du ger oss en SEO-validerad lista för samtliga språk. Då blir texten SEO-anpassad i översättningen redan från början och språkversionerna i PIM-systemet börjar direkt generera trafik från Google när de visas upp i front-end.