Vad hette det sa du? Poly… vad?

Vad hette det sa du? Poly… vad?

Polyglott. Man får inte fram mycket om ordets ursprung när man söker på internet, men så vitt jag kan se så kommer ordet från grekiskans πολύγλωσσος (poliglossos) som betyderflerspråkig. Flerspråkighet är ju själva hörnstenen som vi på Semantix bygger vår verksamhet på och det blir bara viktigare och viktigare i alla delar av världen.

Publicerad 2016-05-30

Flerspråkighet

Språk är ett personligt intresse för mig, och flerspråkighet är något jag både beundrar och eftersträvar, men jag är också väldigt intresserad av mekanismen bakom. Hur lär man sig bäst ett annat språk? Hur fungerar hjärnan hos dem som pratar 10 olika språk och hur undviker man att blanda ihop språken? Hur lär man sig ett språk i enbart skrift men inte tal?

Kända polyglotter

Sveriges mest kända polyglott är nog vår egen drottning Silvia som talar hela sju språk: svenska, tyska, engelska, portugisiska, franska, spanska och svenskt teckenspråk – helt fantastiskt! Andra kända polyglotter är bl.a. Shilpa Shetty som talar runt 15 olika språk, Dikembe Mutombo med nästan 10 språk, J.R.R. Tolkien som enligt uppgift behärskade 35 olika språk och även skapade ett flertal egna språk såsom quenya och sindarin som användes i flera av hans böcker.

Polyglott på Semantix

Jag har gjort en kort intervju med en av Semantix egna polyglotter: Beatriz, tolkkoordinator på distanstolkningsteamet och tidigare tolk, som talar fyra olika språk: ryska, engelska, svenska och spanska.

--

Var är du född?  

I Moskva, Sovjetunionen.

Var har du bott mer än i Sverige?  

Jag har bott i Dominikanska republiken, England (Winchester) och Spanien (Barcelona).

Vilket språk lärde du dig först?  

Ryska.

Vilket/vilka språk anser du vara ditt/dina modersmål?  

Ryska och svenska.

Hur och varför lärde du dig alla språk du talar?   

Ryska lärde jag mig hemma av mina föräldrar som båda värnade om det ryska språket i både tal och skrift. Svenska lärde jag mig i skolan och i livet utanför hemmet som en naturlig del av mitt liv. Engelska lärde jag mig i skolan och som studiespråk, och spanska lärde jag mig genom att studera språket och genom att bo i Dominikanska republiken och i Barcelona. Alla språken hålls levande tack vare vänner och böcker.

Vilket språk var svårast att lära sig, och var du barn eller vuxen när du lärde dig det?

Spanska var svårast för mig att komma igång med. Orsaken till det var att mina föräldrar valde ryska som ett gemensamt familjespråk så att vi barn inte skulle tappa ryskan i och med att vi bodde i ett land med ett tredje språk. Spanskan kom i kläm och jag kände skam över att inte tala min pappas språk. När jag blev äldre valde jag spanska som C-språk på gymnasiet, men skämdes för att tala högt inför andra. Det släppte inte förrän sommaren då jag var 19 år och reste till Dominikanska republiken. Där var jag tvungen att kommunicera, vilket fick mig att upptäcka att jag kunde mycket mer spanska än vad jag hade anat.

Blandar du ofta ihop språken och hur gör du för att undvika det?  

Aldrig! Det är totalförbjudet i min och min familjs värld. Jag undviker det genom disciplin, lexikon och främst genom att läsa böcker.

Tveka inte att kontakta Semantix om du talar många språk. Vi letar alltid efter tolkar och översättare som kan bli en del av vårt team. Kolla även in våra språkutbildningar som är speciellt utformade för dig som arbetar i det privata näringslivet eller i offentlig sektor.