Tips och tricks för privatpersoner som behöver översättning

Tips och tricks för privatpersoner som behöver översättning

Semantix översätter flera olika typer av dokument för många olika kunder. Fastän de allra flesta kunder är företag, organisationer eller myndigheter hjälper vi också dig som privatperson när du behöver översättning. Som privatperson är det ofta särskilt viktiga dokument som behöver översättas: födelseattester, bouppteckningar, skilsmässo- eller äktenskapsbevis, personbevis eller betyg och diplom för högre utbildning. Här kommer några tips för dig som privatperson om vad som är värdefullt att tänka på när du ska översätta någonting.

Publicerad 2015-03-16

Behöver du en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning utförs av en auktoriserad translator. En auktoriserad translator har blivit godkänd för översättning av officiella dokument genom ett prov hos Kammarkollegiet. Translatorn har en personlig stämpel som översättningen stämplas med. Det ger det översatta dokumentet giltighet hos till exempel utländska myndigheter. Auktoriserade translatorer översätter bara till eller från svenska. En auktoriserad översättning kan alltså behövas när översättningen ska användas i något officiellt sammanhang, som till exempel en bouppteckning, visumansökan eller rättsprocess.

Behöver du en apostille på översättningen?

Förutom stämpel från en auktoriserad translator finns det andra stämplar som en översättning kan förses med för att intyga giltigheten. Den vanligaste av dessa är en så kallad apostille. Denna stämpels giltighet regleras av en internationell överenskommelse mellan ett flertal länder.

Apostille utfärdas i Sverige av notarius publicus. Notarius publicus är en person, vanligen en advokat, som länsstyrelsen utsett för att övervaka fullmakter, intyganden med mera. Vi på Semantix kan se till att din översättning skickas till notarius publicus och förses med apostille innan leverans.

Hur vet jag om jag behöver en auktoriserad översättning eller apostille?

Det beror på till vad och i vilket land som den översatta handlingen ska användas. Olika länder och myndigheter har olika krav på detta. Kontrollera  alltså med mottagaren av översättningen vad som krävs. Vi på Semantix kan också bidra med rådgivning utifrån vår erfarenhet av liknande ärenden.

Hur stavas ditt namn?

När man översätter mellan språk där alfabetet skiljer sig åt, till exempel från arabiska till svenska, måste namn som förekommer i texten transkriberas. Det innebär att man omvandlar texten så att den så bra som möjligt motsvarar ursprungsspråkets uttal. Transkriberingen kan göras efter flera olika principer vilket innebär att resultatet ibland skiljer sig åt.

Därför är det viktigt att du meddelar om det redan finns en etablerad transkribering av namn på personer som förekommer i ditt dokument, till exempel om ditt namn på arabiska har transkriberats på ett visst sätt på ditt svenska id-kort.

Hur gör jag för att beställa?

Vi tar emot beställningar via e-post – mejla till offentlig@semantix.se. Om du inte har dokumenten digitalt går det också bra att skicka in dem till oss via vanlig post. Skicka till vårt huvudkontor i Stockholm

OBS! Skicka aldrig originalhandlingar med posten, bara kopior!

Förutom dina dokument behöver vi veta ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress samt från och till vilket språk som dokumenten ska översättas. Ange också om du behöver en auktoriserad översättning och eventuell apostille.

När vi tagit emot dina dokument får du en offert med e-post. I offerten finns information om kostnad, leveranstider, betalningssätt etc.

Johan Lindberg
Johan Lindberg Business Application Specialist

Jag jobbar som projektledare inom översättning för offentlig sektor. De flesta av mina kunder är olika kommuner, landsting och myndigheter, och jag hjälper också bland annat ideella organisationer med översättning. Ofta handlar det om översättning till och från engelska samt våra stora invandrarspråk

Kategorier

Senaste bloggposter