Hantering av produkttexter och översättningar

Hantering av produkttexter och översättningar

Att producera varor är inte bara tillverkning. Det innefattar också hela informationshanteringen runt produkten när texterna ska översättas till flera språk. I det här inlägget reder jag ut vad man som tillverkare kan tänka på för att förenkla hanteringen av produktinformationen och översättningen av den.

Publicerad 2016-10-24

Terminologidatabas

Det här är lista med de typiska orden för företaget. Sättet på vilket ni benämner era produkter, tjänster eller era egna branschuttryck. Allt det här tillsammans utgör företagets terminologi. När företaget använder en terminologidatabas kan man vara säker på att rätt ord och benämningar används i översättningar och att översättningarna blir konsekventa oavsett vem som översätter. Att använda en terminologidatabas är ett måste för att få konsekventa och korrekta översättningar för företaget.

Hur sätter man ihop företagets terminologi?

Samla ihop alla företagets produktbenämningar, branschuttryck och eventuella specifika titlar i en Excelfil. När denna är färdig skickar du den till oss för översättning till de aktuella språken. Termlistan lagras som en databas hos oss och vi kopplar ihop våra CAT-verktyg (computer aided translation tool) med företagets texter och översättaren får via sitt arbetsverktyg tillgång till termerna. Den tiden du lägger ner på att sätta ihop företagets terminologi kommer att betala sig mångdubbelt. Det lovar jag.

Produktinformationssystem

PIM är en förkortning av product information management och innebär hantering av den information som krävs för att marknadsföra och sälja produkter. Med ett PIM-system kan du hantera all produktinformation i en enda central databas. Det gör förstås att företaget sparar mycket pengar och att det blir färre fel som kan uppstå om texter och bilder skickas omkring. Det finns flera företag som levererar PIM-system.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan förbereda dina texter inför översättning.