Rubriksättning – ett helt eget språk?

Rubriksättning – ett helt eget språk?

Om du någon gång har skrivit en längre text så vet du hur viktiga rubrikerna är för att dela in texten, leda in läsaren och på så sätt underlätta läsningen och informationsinhämtningen. Du vet också att det inte alltid är helt enkelt att skapa bra rubriker som ger rätt information och samtidigt väcker intresse. Är utrymmet dessutom begränsat blir uppgiften ännu svårare. Allt detta har gjort att rubriker i vissa avseenden följer egna regler, egen grammatik och till och med har utvecklat ett helt eget ordförråd.

Publicerad 2015-08-31

Kvällstidningsord

Den mest kärnfulla rubriken är i många fall löpsedelsrubriken, som har gett upphov till de så kallade kvällstidningsorden eller rubrikorden. De är skapade utifrån behovet av att på ett begränsat utrymme sammanfatta något, samtidigt som man vill väcka maximalt intresse. Man skulle kunna se det som en sensationslysten telegramstil.

Vi känner väl alla igen ord som nakenchock, pensionspanik, köttattack eller brevterror? Särskilt tacksamt är det i språk som de skandinaviska där man lätt kan göra nya sammansättningar och på så sätt få slagkraftig och kompakt information – allt i ett.

Rubrikkomprimering

I rubriksättning är det också vanligt att man använder förkortningar och förkortade meningar, det vill säga att man offrar viss grammatik för att korta ner sitt budskap och göra det mer omedelbart. Det här är särskilt vanligt på löpsedlar eller där man av andra anledningar har ont om utrymme:

  • ERLANDER snäste BRITT
  • DNA-banta: kilona rasar
  • Svenska folket: Sluta knarka kändisar

Rubriken är ibland det enda folk läser

Numera, när så mycket av det vi skriver och vill informera om publiceras på nätet, så har man tack och lov oftast inte samma utrymmesbegränsningar som på den traditionella löpsedeln, men man konkurrerar å andra sidan med desto fler skribenter. I snitt är det 8 av 10 läsare som tittar på rubrikerna, men bara 2 av 10 läser resten av texten. Rubrikerna kan vara din enda chans att dela med dig av information, och de är definitivt en avgörande faktor för om du lyckas intressera någon så pass mycket att de läser resten av din text.

Fyra tips för att skapa läslockande rubriker

  1. Skriv kort och slagkraftigt för att väcka läsarens nyfikenhet och intresse för texten (men avslöja inte allt). Många gånger fungerar frågor och citat bra.
  2. Låt rubriken säga tillräckligt om textens innehåll för att leda läsarna rätt, men var noga med att vara trovärdig och utlova inte information som du sen inte levererar.
  3. Låt rubriken vara tydlig och specifik – ditt mål är ju att nå ut och då behöver så många som möjligt ur målgruppen förstå.
  4. Om texten ska ligga tillgänglig på nätet bör du även fundera över och få med de mest relevanta sökorden så att potentiella läsare verkligen hittar din text när de söker med en sökmotor.

Beskrivande rubriker ger bättre läsförståelse

Rubriker kan självklart tjäna fler syften än att bara locka läsare till att köpa en tidning eller klicka på en artikel på nätet. Bra rubriker – och särskilt underrubriker – vägleder läsaren genom texten och hjälper läsaren att hitta det han eller hon letar efter. Att skriva bra rubriker är även en del i att skriva klarspråk, som innebär att man skriver vårdade, enkla och begripliga texter (vilket till exempel myndigheter i Sverige är skyldiga att göra enligt språklagen).

I skriften Myndigheternas skrivregler, som Språkrådet har gett ut, finns det värdefulla tips för hur du kan skriva bra rubriker. Ett tips är till exempel att låta rubrikerna innehålla verb och vara mer beskrivande. Som exempel gör de en jämförelse mellan rubriken Inflytande kontra rubriken Minoriteternas inflytande behöver höjas, där den senare säger betydligt mer om vad texten under rubriken kommer att handla om. Här kan du ladda ner Myndigheternas skrivregler gratis och läsa mer om rubriker under avsnitt 3.5.