Säljer du dina produkter på nätet? Då ska du läsa det här.

Säljer du dina produkter på nätet? Då ska du läsa det här.

Teknik och SEO är inte det enda som gör att kunden handlar på webben. Det är även texterna. Skrivs texten till mottagaren på mottagarens eget språk ökar försäljningen med minst 25 %. Det finns det vetenskapliga bevis på.

Publicerad 2016-09-08

När texten är skriven på mottagarens språk ökar försäljningen, det vet vi. ”Hur kan det vara så när så många talar engelska?” kanske du undrar. Det handlar om att känna igen sig. När du känner igen dig i en text som talar till dig blir du positivt inställd. Kanske utan att du märker det. Men du fortsätter i alla fall att läsa om produkten du blir intresserad av därför att du förstår allt som står där. Du vet, det räcker med att man inte förstår ett ord i en mening så tappar man koncentrationen och intresset för texten är borta. Det liksom smyger sig in en osäkerhet när allt som står där inte går att förstå.

Hur kan man skriva texterna på ett annat språk så att målgruppen känner igen sig?

Det är här översättning kommer in i bilden. Översättaren som översätter till det aktuella språket kommer från landet där du ska sälja och kan både språket och kulturen. Och vill du få kunden att känna sig riktigt hemma på din sida ska du låta din lokala representant på platsen ge översättaren de typiska orden för just ditt företag eller branschen där du verkar. Sättet på vilket ni benämner era produkter eller tjänster, branschens uttryck eller jargong. Allt det här som tillsammans utgör företagets terminologi.

Sätt ihop företagets egen terminologi

Investera i den tid det tar att samla ihop företagets unika termer innan du beställer översättningen, så blir resultatet därefter. Öppna ett Excelark och skriv in alla termer på svenska. När du gjort det låter du översätta alla termerna till de språk som talas av dina målgrupper. Nu har du termlistor för alla dina marknader.

Översättning till dina målgruppers språk

När du skickar dina texter på översättning lägger du med de översatta termlistorna. Nu blir dina översatta texter både konsekventa och anpassade till ditt företags språk och bransch.

En sak till …

Eftersom det är texter som ska ligga på webben ska texterna vara kollade av företagets SEO-ansvariga. Läs mer om SEO och terminologi i ett av mina andra inlägg.