Semantix resa – från statlig sektion till Nordens största språkföretag

Semantix resa – från statlig sektion till Nordens största språkföretag

Idag är Semantix Nordens största språkföretag och det 15:e största i världen. Men framgången har inte kommit över en natt – bakom den ligger ett långt och systematiskt arbete. Men hur fick allt sin början? Och hur kunde Semantix nå fram till den position vi har idag?

Publicerad 2018-01-18

Den statliga sektionen blir företag

Ingen kan nog säga exakt vad som var det första spadtaget till Semantix – det beror på hur man börjar räkna. Men för mig började resan för[KC1]  snart 30 år då jag började arbeta på språksektionen vid Statens invandrarverk. På den tiden fanns det inte facköversättare som man anlitade via byråer på samma sätt som det gör nu, utan man anställde översättare internt för att kunna översätta handlingar som rörde invandring.

Det interna behovet av översättningar varierade och i slutet av 1980-talet började man att sälja översättningstjänster i mindre skala, men efterfrågan växte snabbt. I mitten av 1990-talet påbörjades därför diskussioner om att invandrarverket skulle sälja språksektionen till en privat aktör, eftersom staten inte ska bedriva affärsverksamhet. Språksektionen bytte namn till Eqvator och fick en ny logotyp i och med förberedelserna för privatiseringen, och 1998 blev försäljningen verklighet.

Många små företag under samma tak

Eqvator blev då ett av de bolag som ingick en företagsgrupp som sedan tidigare bestod av Språkcentrum i Stockholm AB, Tolkjouren i Sverige AB och ITS Översättningsbyrå AB. Företagsgruppen utökades sedan med Malmö Tolkservice AB,  Languageland, Explicon Svenska AB, Abcom, Verbus AB och den tidigare kommunala tolkförmedlingen i Umeå innan Accent Equity 2006 blev huvudägare till samtliga bolagen. Att vara flera bolag inom en och samma företagsgrupp som till viss del konkurrerade om kunderna var lite speciellt. Det underlättades dock av att vi hade olika inriktningar från början, t.ex. blev Eqvator det bolag som fortsatte att arbeta mot översättning offentlig sektor.

Semantix får sitt namn

Det var år 2006 som namnet Semantix först såg dagens ljus. Efter en tid konsoliderades nämligen flera av bolagen och kvar blev Semantix Eqvator AB, Semantix Språkcentrum AB och Semantix Tolkjouren AB. Semantix har sedan dess fortsatt att växa, fler bolag har förvärvats och kontor på andra orter och i andra länder har öppnat. Att få vara en del i den här utvecklingen, där nya kollegor och andra företagskulturer är en del av förändringarna, är både spännande och utvecklande.

Ny teknik – nya arbetssätt

Den första kunden som språksektionen hade utanför invandrarverket var Försäkringskassan. En av mina första arbetsuppgifter på språksektionen var att skriva ut deras fakturor och följesedlar varje månad. Det gjordes ju inte via något datorprogram utan det skrev man på skrivmaskin med karbonpapper lade sedan i kuvert, satte på frimärke och skickade med post.

Det vi inte skickade via post, faxade vi. Tänk vad utvecklingen går framåt snabbt – pratar man om fax nu är det många yngre som frågar vad det är och hur det fungerade!

Mycket har förändrats under årens lopp både organisatoriskt och tekniskt, men det allra mesta har varit positivt. Vad trist det skulle vara om allt rullade på i samma spår år efter år!


[KC1]Språksektionen vid Statens invandrarverk startade 1969 och man hade då anställda översättare. Då fanns det inte facköversättare som man anlitade via byråer på samma sätt som det gör nu utan man anställde för att kunna översätta handlingar som rörde invandring. Det interna behovet av översättningar varierade och i slutet av 80-talet började man att sälja översättningstjänster i mindre skala men det växte snabbt.