Sex steg till bättre skrivande

Sex steg till bättre skrivande

Med välskrivna texter kan ditt företag höja produktiviteten, sänka kostnaderna och höja säkerheten. Tydliga instruktioner till användaren höjer värdet på din produkt. På samma sätt sänker dåliga instruktioner värdet, eftersom användaren inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner eftersom texten inte är begriplig.

Publicerad 2017-03-16

1. Lär känna din läsare

Utgå inte från vad du själv vill berätta. Gör inte misstaget att skriva texter som ska passa alla läsare, för det går faktiskt inte. För att en text ska fungera måste du veta vem som ska läsa den, och hur läsaren ska använda texten.

2. Disponera texten för läsaren

När du vet vilka som ska läsa din text och hur de ska använda den, så kan du också disponera texten så att den passar läsaren. Det gör du genom att dela in texten i stycken och använda underrubriker. Ska texten ligga på nätet bör underrubrikerna vara formulerade som frågor. Det är så Google hittar ditt företag.

3. Gör texten tilltalande för ögat

Om du delar in texten i kortare stycken ser den luftigare ut och blir lättare att läsa. Tänk på att det finns många läsare som lättare tar till sig information genom bilder än genom text.

4. Tänk på språket

Det är viktigt att texten är rättstavad. Det finns undersökningar som visar att intresset för texten sjunker med 34 % om den innehåller stavfel. Pröva att läsa texten högt för dig själv, så hör du om meningarna flyter på bra och inte är för långa.

5. Var konsekvent

Konsekvens är avgörande för att texten ska bli förstådd. När läsarna känner igen ditt företags texter och vet hur de ska hitta i dem, så kan de koncentrera sig på innehållet.

6. Låt någon annan läsa

Tycker du att det är jobbigt när kollegorna ska läsa och kommentera din text? Tänk på att det är företaget som är avsändare och att texten bara mår bra av att kollas av någon annan. Låt dina kollegor stryka, ändra och skriva om så blir resultatet också bättre.