Att tänka på när man skapar en webbplats

Idag är webbplatsen ett viktigt skyltfönster för såväl företag som organisationer – faktum är att i många fall kan det vara både den främsta och enda kontaktytan. Det är inte utan att man kommer att tänka på det gamla uttrycket ”Du får aldrig en andra chans att göra ett gott första intryck”.

Publicerad 2014-09-15

Planera

När man bestämmer sig för att göra en webbplats står man alltid inför ett antal utmaningar, men ju tidigare i den utvecklingsprocessen man tänker flerspråkigt, desto bättre förberedd är man. Flerspråkighet kan påverka såväl uppbyggnad och ren prestanda som val av system. Själva översättningen kan med god planering och välinformerade val löpa oerhört mycket smidigare och snabbare.

Några av de allra första och viktigaste punkterna att tänka på oavsett antal språk är följande:

  1. Vilket är syftet med webbplatsen? Vilken typ av information och eventuell funktionalitet vill ni nå ut med?

  2. Hur ser målgruppen ut? Vilka vill ni nå och var finns de? Vilka önskemål och förväntningar har de på en webbplats från er? Vad får dem att känna sig hemma i utseende, färger och upplägg? Hur letar de information?

  3. Hur ska navigering och överskådlighet se ut?

  4. Hur tänker ni lösa sökordsoptimering på alla enskilda språk? Exempelvis Google har olika krav för olika språk och länder.

  5. Vem i er organisation ska ta fram materialet? Vem ser till att det är korrekt språkligt, faktamässigt och ger det intryck ni vill förmedla?

  6. Hur hanterar ni den färdiga webbplatsen över tid? Ansvar och rutiner för underhåll, uppdateringar, helt ny information, nya språk, o.s.v.? Lika viktigt är att ha en plan för hur man ska rensa bort gammalt och inaktuellt material.

  7. Vill ni ha interaktivitet, en tycka-till-knapp, en mobilversion, kontaktformulär, beställningssidor, loggning av hur besökare kommer/lämnar/klickar runt, o.s.v.?

  8. Vill ni tillgänglighetsanpassa enligt någon av de standarder som finns, exempelvis WAI-WCAG från W3c eller E-delegationens egen?

Det finns fler punkter som tillkommer och ni kommer säkert på fler allt eftersom ni själva börjar fundera över de 8 punkterna ovan. Klart är dock att oavsett om man vill ha en webbplats med allt från första stund eller väljer att starta i begränsad omfattning för att allt eftersom bygga på och ut, så vinner man på att ha funderat ordentligt och gjort en plan innan man börjar.

Flerspråkighet

Redan initialt kan det vara bra att fundera över hur man vill hantera flera språkversioner. Inte för att man nödvändigtvis behöver ta det steget med en gång, utan för att man vinner så mycket på att vara förberedd och undviker på så sätt att måla in sig i ett hörn konstruktions-, utseende- eller teknikmässigt.

En god hjälp när man funderar över flerspråkighet kan vara lokala distributörer, säljorganisationer eller affärskontakter i de tilltänkta länderna, om man har sådana. Att också tidigt ta kontakt med en översättningsbyrå eller språktjänstföretag för konsultation är också en god idé, eftersom man på så sätt kan undvika många fallgropar och få hjälp med vad man bör tänka på. Vi har i branschen en oerhört stor erfarenhet och kompetens om hur man bäst kan lägga upp ett sådant projekt för att kunna genomföra det effektivt för alla parter.

Vad kan vara viktigare än att få till ett bra digitalt skyltfönster mot omvärlden? Det kan vara din första och enda möjlighet att göra ett gott intryck.