Hur du skriver för översättning – tänk flerspråkigt redan från början

Hur du skriver för översättning – tänk flerspråkigt redan från början

Om du tänker flerspråkigt redan när du skriver en text som kommer att översättas, sparar du i längden både tid och pengar. Samtidigt ökar förutsättningarna att översättningen blir så bra som möjligt. Följ våra tips för en text som gör sig extra bra för översättning!

Publicerad 2014-02-24

Stil

 1. Enkelt, kortfattat och koncist. Använd tydlig syftning, aktiv form och bestämda pronomen.
 2. Vem är läsaren? Anpassa stil, ton och fakta efter din målgrupp.
 3. Skippa krusidullerna. Ordlekar och metaforer kan vara effektiva, men är svåra att översätta. Tänk också på kulturella referenser – sådana kräver särskilda strategier vid översättning.

Innehåll

 1. Skriv inte längre än nödvändigt. Texten blir tydligare och din översättningskostnad lägre.
 2. Se till att det finns en tydlig koppling mellan text och bild. Om texten refererar till en bild är det dels viktigt att översättaren har tillgång till bilden, dels att referensen till bilden är tydlig.
 3. Testa eventuella instruktioner: utför stegen och kontrollera att det inte finns några logiska luckor.
 4. Korrekturläs och faktagranska ordentligt så du slipper fel som sprider sig till flera språk.
 5. Var konsekvent med facktermer. Synonymer kan göra läsaren förvirrad, och är källtexten otydlig finns en risk att översättningen blir ännu otydligare.

Layout

 1. Använd gärna diagram, illustrationer och tabeller för att förklara resonemang.
 2. Undvik att lägga text i bilder och grafik. Använd hellre symboler och/eller siffror. Det gör översättningsarbetet tekniskt mindre komplicerat och minskar behovet av efterbearbetning.
 3. Använd formatmallar för all layout. Manuell formatering (t.ex. att skapa tabeller med hjälp av tabbar) försvårar översättningen.
 4. När du skapar layouten, tänk på att texten kan krympa eller svälla vid översättning.

Inlägget är baserat på vår e-bok Handbok i konsten att köpa översättningar. Har du egna tips att dela med dig av? Skriv dem i kommentarsfältet.