Vad du ska tänka på när du skriver för webben?

Vad du ska tänka på när du skriver för webben?

I inlägget Hur du skriver för översättning – tänk flerspråkigt redan från början ger min kollega MY tips om viktiga punkter att tänka på när man skriver texter som ska översättas. Dessa punkter är i högsta grad relevanta även för webbtexter, men när ni skriver för webben kan det också vara värt att även fundera över följande saker.

Publicerad 2014-10-06

Stil

 1. Vilken stil och stilnivå ni än väljer (formell, informell eller målgruppsspecifik) måste den harmonisera med både ert eget varumärke och vad era tilltänkta målgrupper förväntar sig. Vilka är er läsare? Var finns de geografiskt? Är de unga, äldre eller både och? Vilka behov har läsarna? Hur påverkar allt detta språket och urvalet av information på er webbplats? En kombination av vad ni själva vill nå ut med och vad era målgrupper förväntar sig är sannolikt den mix ni behöver. Ni vill att texten snabbt träffar rätt – det vill säga tilltalar dem ni vill attrahera utan att avskräcka några andra.

 2. En konsekvent stil i alla texter på webbplatsen påverkar det intryck ni ger. Ofta behövs mer än en skribent för textmaterialet och då behöver ni också någon som håller ihop allt och gör webbplatsen enhetlig. Det underlättar om ni tidigt kan planera, fördela ansvar och ta fram en stilguide med exempel samt en formatmall som skribenterna kan använda.

Innehåll

 1. På webben läser vi egentligen inte så mycket längre – vi skummar och skannar mest. Läser gör vi först när vi hittar det vi letar efter eller snubblar över något som väcker vårt intresse. Nyckelord och rubriker är det som fångar våra skummande och skannande blickar – lägg tid på dem.

 2. På webben har man oerhört kort tid på sig för att väcka intresse, ofta bara några få sekunder, innan en besökare väljer att klicka sig iväg till något annat. Därför bör era texter vara korta, koncisa och informativa.

 3. Terminologi hänger ihop med punkt 2 under Stil ovan. En enhetlig och logisk terminologi ger alltid bättre information. Dels bör man genomgående benämna saker enhetligt, men det betyder också att det är viktigt att använda den terminologi en besökare förväntar sig. Exempelvis säger fackmän cirkulationsplats medan vi nog är många som fortfarande säger rondell. En rörmokare säger radiator men vi andra använder element. Detta påverkar inte bara sökordsoptimeringen utan även hur en besökare uppfattar er information.

 4. Den globala trenden på webben går mot fler filmer snarare än text kombinerat med vanliga bilder. Många uppskattar detta medan andra upplever det som irriterande när de letar konkret fakta. Film ställer även andra krav på teknisk prestanda, så fundera över vad som ger era besökare mervärde.

 5. En webbplats trovärdighet är ofta avgörande. Utseende, ljud, färger och layout påverkar en besökares upplevelse, men det är också viktigt att komma ihåg att trovärdighet betyder olika saker för olika målgrupper. Om ni har möjlighet kan jag rekommendera att använda er av en referensperson eller referensgrupp som representerar er målgrupp för att få information.

 6. Att korrekturläsa sina webbtexter är oerhört viktigt. Speciellt med tanke på punkt 2 under Stil ovan. Man vill ju inte hamna på Avigsidan.com. ;-)

  Layout

  1. Vi läser inte webbtexter på samma sätt som en tryckt publikation. Det viktiga är att ni tänker efter hur ni själva skulle läsa det textupplägg ni tänkt er och testar så mycket som möjligt. Tänk också på att vissa språk kan kräva anpassad layout, inte minst för att de flesta språk växer i översättning.

  2. Använd gärna bilder för att illustrera, men se till att de är tydliga, relevanta och hänger ihop med det ni vill säga. Kom också ihåg att bildmaterial och färger uppfattas olika i olika kulturer.

  3. Bild- och textmaterialet måste idag också fungera oavsett om besökaren surfar med en dator, mobiltelefon eller pekplatta. Det blir allt vanligare med responsiv webbdesign, vilket innebär att webbplatsmaterialet kan ändra form utifrån det utrymme som ges på skärmen.

  4. Strukturera gärna texten logiskt med Rubrik 1, Rubrik 2, brödtext o.s.v. för tydlighet. De flesta webbverktyg har stöd för formatmallar.

  Testa, testa och åter testa

  När du tycker att du har ett material som fungerar, testa det på vänner, bekanta eller en professionell testgrupp. Fundera på hur ni själva surfar runt och letar information och om materialet fungerar som ni själva vill och som ni tror att era besökare förväntar sig.

  Mer läsning

  Här på bloggen har vi tidigare skrivit om lokalisering av visuellt innehåll, terminologi samt färger  som anknyter till inlägget ovan. Mer allmän läsning som har beröringspunkter med detta finner ni i följande inlägg:

  Ta kontroll över språket: semesterläsning med ett syfte