Språk ger tillväxt

Språk ger tillväxt

Det finns forskning som visar att både små och medelstora svenska företag använder sig av färre språk i sin kundkommunikation än motsvarande företag i andra europeiska länder.

Publicerad 2014-11-10

Tyska och danska företag använder i snitt 12 språk, franska företag 8 medan svenska företag förlitar sig på endast 3. Skillnaden avspeglar sig även i antalet exportländer per företag där Tyskland har 11 länder per företag, Frankrike 8 och Sverige endast 4. På grund av bristande flerspråkighet förlorar 20 % av de små och mellanstora svenska företagen exportaffärer. Samma siffra för Tyskland är 8 % och för Danmark bara 4 %. Det är tydligt att språk begränsar den svenska exporten i onödan och gör den sårbar när vi med språk som verktyg skulle kunna nå nya tillväxtmarknader och samtidigt få en bättre geografisk spridning och exportutveckling.

”Men Sverige är ju redan en exportnation”, invänder du säkert, och det är helt sant, men i dag svarar cirka 100 företag för två tredjedelar av exporten, varav en grupp på 10 företag står för hela 40 %. Detta gör oss känsliga för enskilda företags fram- och motgångar, uppköp och produktionsbeslut. Språk är inte bara en stor tillväxtpotential för små och mellanstora företag, utan ökad export från fler företag gör dessutom Sverige som nation mindre sårbar vad gäller handelsbalans och sysselsättning.

Att kunna förstå är avgörande

Som konsumenter är 30 % av oss inte alls pigga på att näthandla om vi inte förstår informationen ordentligt (och det gäller generellt – det finns dessutom geografiska skillnader). Asiater är minst benägna att handla i sådana situationer och även ryssar förhåller sig mycket avvaktande till det. Svenskar hör till den grupp som känner sig mest bekväma, men det är ju till störst fördel för utländska företag som vill locka svenska kunder.

Vi konsumenter blir allt bättre på engelska och rör oss mer världsvant bland information och användargränssnitt, men i hjärtat är vi trots allt mest bekväma med vårt eget modersmål. Det finns undersökningar som tydligt visar att vi i valet mellan en engelsk och en lokaliserad version av en programversion är 4,5 gånger mer benägna att välja den lokaliserade – 67 % skulle dessutom göra det även om den lokaliserade produkten är dyrare! Skulle det vara så att den engelskspråkiga varan inte heller har produktinformation på det lokala språket är det ganska säkert att kunden inte ens kommer att titta närmare på den – än mindre köpa den.

Outnyttjad potential

Språkekonomi är ett modernt tvärvetenskapligt område som handlar om den ekonomiska betydelsen av språk, språkanvändning och språkkunskaper. Det finns nämligen konkreta ekonomiska mervärden att hämta för såväl individer som företag och nationer. Forskning inom språkekonomi uppskattar att språkbarriärer minskar den bilaterala handeln med upp till 75–170 % och enligt organisationen Företagarna kan språkkunskaper göra en skillnad på mellan 7 % och 43 % i internationella affärer.

Att utöka den geografiska räckvidden är en av de bästa och naturligaste vägarna för att nå tillväxt. Vi måste sluta betrakta översättning och lokalisering som endast en utgift och istället se det som en investering – en investering nära förknippad med tillväxt.

Prata så kunderna förstår

Willy Brandt, Västtysklands tidigare förbundskansler, lär på 70-talet ha sagt "If I’m selling to you, I speak your language. If I’m buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.”, och faktum är att det är lika sant i dag. Som kunder är vi fyra gånger mer benägna att handla från en webbplats om den ”talar” vårt eget språk.

Intressanta fakta:

  • Drygt hälften av konsumenterna på nätet föredrar att handla från webbplatser som använder deras eget modersmål. För de med mer begränsade engelskkunskaper stiger siffran till 4 av 5.
  • Av de konsumenter som har begränsade kunskaper i engelska är det 7 av 10 som väljer att mycket sällan eller aldrig handla från en engelskspråkig webbplats. Siffran blir högre, 9 av 10, för de som har otillräckliga engelskkunskaper.
  • 37 % av nätkonsumenterna lägger mer tid på webbplatser med information på deras eget modersmål. Nästan en femtedel bojkottar engelskspråkiga webbplatser helt och hållet.
  • Flera undersökningar visar tydligt att även om man kan hantera ett främmande språk så betyder det inte automatiskt att man föredrar det
    – faktum är att även konsumenter som behärskar engelska hellre väljer varor med information på sitt modersmål om de har ett val.

Källor

Språkekonomi – en introduktion, Stockholms universitet, 2014
Can’t Read, Won’t Buy, Common Sense Advisory, februari 2014
Svenska företag går miste om affärer när få kan tyska, SvD, oktober 2012
Unik studie: Flerspråkighet ger exportfördelar, Newsmill, maj 2010/november 2011
Språkkunskaper ger export, Företagarna, september 2010
Finally! Data to Prove that Localization Matters, Common Sense Advisory, mars 2009
Localization Matters, Common Sense Advisory, november 2008

Översätt din webbplats

Senaste bloggposter