Hur många språk behöver du ha på webbplatsen?

Hur många språk behöver du ha på webbplatsen?

Om du någonsin har arbetat med eller byggt en flerspråkig webbplats vet du att det finns många saker att tänka på. Förutom att designa, sortera ut domännamn och strukturera sidan borde översättningen av texten ligga högt på din prioriteringslista.

Publicerad 2017-10-26

Medan de förstnämnda punkterna på listan håller dig sysselsatt riskerar språkhanteringen att hamna längre ner. I e-handelsvärlden är webbplatsen säljverktyget och då är det viktigt att du från början har funderat över vilka språk de olika målgrupperna talar ‒ både i nuläget och i din vision om framtiden. För det är vetenskapligt bevisat att köpbenägenheten hos kunderna ökar med 25 % om informationen på webbplatsen finns på kundernas språk.

Vad menas med tillgänglighet?

Allting handlar om tillgänglighet. Även om du inte har satt upp leveransstrukturen i ett land kan det vara bra att ha det landets språk på webbplatsen. Då blir dina produkter tillgängliga i landet och du får ganska snart klart för dig säljpotentialen på den lokala marknaden.

Din webbplats ska vara tillgänglig för alla marknader du har i din framtidsvision. Därför bör du optimera alla språkversionerna av sidan utefter hur man på den lokala marknaden söker på webben. Sökordsoptimering.

Webbverktyg

En annan sak är vilket webbverktyg du väljer för din webbplats. Mitt råd är att du väljer ett av de stora verktygen som har bra stöd för språkhantering, till exempel Episerver eller Wordpress. Då är det lätt att med några knapptryck exportera texten ur sidan för översättning för att sedan med ett par knapptryck importera de översatta texterna in i webbplatsen igen.

Produkttexter

För dig som har stort produktutbud underlättar det att arbeta i ett PIM-system (Product Information Management system). Om du vill veta mer om vad det är och hur man kan jobba med språk i PIM-system kan du läsa mina blogginlägg Vad är PIM? och PIM och SEO.

Var tillgänglig!