Språket påverkar ditt varumärke

Språket påverkar ditt varumärke

Den mänskliga hjärnan är förinställd på att hela tiden sortera och skapa mönster i de intryck vi bombarderas med. Vi människor är dessutom vanedjur – vi tycker om att känna igen oss och har vi en gång gjort ett val är det mycket som ska till för att vi ska ändra oss. Det här är mänskliga drag vare sig vi vill eller inte.

Publicerad 2016-11-23

Språkimage

När vi nu känner till det här borde vi också dra slutsatsen att organisationer och företag mycket enkelt kan förbättra det intryck de gör genom att presentera sitt varumärke enhetligt över tid, i all sin kommunikation och oavsett medium.

Företag och organisationer fokuserar ofta på logotyp, färgskala och kanske teckensnitt, men man kan ta sin språkimage ett steg längre genom att också se över hur man uttrycker sig i sin språkliga kommunikation. Är målet att attrahera kunder och kontakter genom att visa på nyckelegenskaper så är en enhetlig språkdräkt ett självklart och relativt enkelt första steg.

Det finns en bokaffär i Uppsala som trots internet, multinationell konkurrens och det allmänt dåliga marknadsläget för tryckta böcker klarar sig och växer. I en intervju på bokmässan här om året berättade affären att de verkligen har satsat på det personliga engagemang som kännetecknar en bra fysisk bokaffär och sedan strävat efter att låta detta också genomsyra bemötandet, miljön och känslan på nätet. De har med stor medvetenhet lagt sig vinn om att kunderna ska känna igen sig i såväl webbshopen som de sociala medierna – i design, tilltal och känsla. I deras fall ett mycket framgångsrikt koncept.

Oförglömgligt intryck

Vill man märkas i mängden måste man göra ett oförglömligt intryck – man behöver hitta sitt eget uttryck och sedan använda det enhetligt, precis som i exemplet ovan. Tänk efter vilket värde just era tjänster eller produkter ger. Vilka svar på frågor och lösningar på problem kan ni hjälpa till med? Vad är det som gör er tjänst eller produkt unik och eftersökt? Kort sagt: vilka är era kunder eller klienter och varför dras de till och väljer just er?

Använd språk, stil, ord och termer som er målgrupp använder, men som ni samtidigt känner representerar er. Hitta den röst som tilltalar dem och som ni är bekväm med – och använd den sedan genomgående i e-post, broschyrmaterial, informationstexter, offerter, presentationer, utskick, automatsvar, webbplatser, Facebook-sidor, signaturer, twittrande, hur ni svarar i telefonen och inte minst hur ni pratar om er själva och er verksamhet när ni träffar andra.

Igenkända och ihågkomna för det ni vill stå för

När ni etablerat er röst i kommunikationsflödet kan ni gärna variera er lite men håller ni er till grundtemat kommer man alltid att känna igen er – och det kommer att göra en övergång till ytterligare språk både bättre och smidigare, eftersom er självbild och ert varumärke redan är tydlig och etablerad.