Varför språkkunskaper spelar roll

Varför språkkunskaper spelar roll

Världen har blivit både mindre och större under de senaste decennierna och utvecklingen fortsätter. Vi är uppkopplade större delen av dygnet och gör det mesta både lokalt och globalt, och självklart gäller det i allra högsta grad även vårt yrkesliv. För vissa yrkeskategorier är det mer påtagligt än för andra.

Publicerad 2016-11-23

Är du jurist, advokat eller ekonom har din yrkessfär påverkats på många vis. Sverige är i dag EU-medlem, vi handlar med nya och fler marknader, svenska och utländska företag har en större geografisk närvaro och så vidare. Pengar, avtal, arbetskraft och den politik som styr dessa korsar landgränser oavbrutet. Avtal ska upprättas och tvister mellan parter från olika länder ska lösas – och Sverige håller en hög profil.

Stockholm fyra i tvistlösning

Visste du att Stockholm har en fjärdeplats i världen som säte för lösningar i internationella affärs- och investeringstvister? Stockholm har en lång historia i dessa sammanhang eftersom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har varit aktivt i nästan 100 år. Dessutom har många internationella företag representation i Stockholm.

Språk är viktigare än någonsin

I dag spelar språkkunskaper i allra högsta grad en viktig roll. Språk är inte alltid avgörande, men i många fall är det en verklig tillgång, och jag kan lova att det aldrig är en nackdel. P-G Gyllenhammar trycker till exempel i sin nya bok Oberoende är stark på vikten av att behärska engelska. Han pekar på att det är en viktig ledaregenskap och att det finns en fara med att inte kunna uttrycka sig exakt som man vill eftersom nyanserna då försvinner.

I dag kan man för många områden hävda att näst efter sitt eget modersmål är engelska ett av de mest användbara språken, eftersom det ofta fungerar som ett lingua franca. Vill man hålla sig à jour med vad som händer i världen, kunna få en överblick, göra en bedömning eller utbyta erfarenheter och idéer med kollegor så är det ofta engelska man behöver.

Kommer man i sin yrkesroll i kontakt med internationella förfrågningar eller kunder behöver man kunna bemöta dem med ett gemensamt språk – ofta är det engelska som då är gångbart. Ska man sedan förhandla eller på annat sätt hantera viktig och avgörande information rekommenderar jag att man även tar hjälp av en professionell tolk. Det inte bara underlättar diskussionerna utan säkrar även informationen för alla involverade parter. Ser man till att man känner sig bekväm och kan bemästra de språksituationer man själv väljer att hantera och samtidigt tar hjälp av en affärstolk när så behövs kan man vara säker på att man agerat professionellt.

Språkkunskaper för dig och din arbetsgivare

Att satsa på språkkunskaper i allmänhet och på den språkterminologi som följer med ett specialområde i synnerhet är alltid en god investering, inte bara för individen utan även för arbetsgivaren. Pratar vi varumärke så förstärks det på alla nivåer. Språkkunskaper förbättrar möjligheterna till rätt bemötande, stärker kontakter, underlättar informationsinhämtning och gör det inte minst lättare att på ett professionellt sätt kunna utföra sitt jobb av den enkla anledningen att man behärskar ytterligare ett verktyg.

Mer läsning

  • Är du intresserad av att läsa Stockholms Handelskammares pressrelease hittar du den här: Stockholm i tvistlösningstopp.
  • Mer information om hur tolkning kan gå till kan du läsa om i vårt blogginlägg Sju tips för ett bra tolksamtal.
  • P-G Gyllenhammars intressanta bok heter Oberoende är stark. Den släpptes den 19 augusti på Albert Bonniers förlag.