Vilken språklig nivå har företagets personal?

Vilken språklig nivå har företagets personal?

Uppgiften att ta reda på vilken språkkunskap personalen har kan kännas svårt. Man kan till exempel ha mycket kunskap om lite eller så man kan ett ha stort ordförråd i ett visst språk men ingen grammatik. Jag ställde några frågor till Charlott Israelsson här på Semantix. Charlott är chef för Semantix språkutbildningar och har arbetat länge i branschen. Hon borde ha svar på mina frågor.

Publicerad 2016-01-18

 Vilka språkutbildningar är det som oftast beställs av er?

– Det vanligaste är professionell engelska eller franska, både för enskilda personer och för grupper. Med professionell engelska eller franska menar vi språket som används i ditt företags specifika bransch och i din yrkesvardag.

Utbildar ni inte i fler språk än engelska och franska?

– Vi utbildar i alla tänkbara språk. Exempel på pågående utbildningar vi håller just nu är arabiska, ryska, swahili, rumänska, bulgariska och svenska.

 Hamnar jag med andra personer från andra företag om jag skulle anmäla mig till en kurs hos er?

– Nej, det gör du inte. Vi anpassar utbildningen för dig och dina arbetskamrater då vi utgår ifrån era behov och önskemål. Innan utbildningens start tar vi också reda på deltagarnas språkliga nivå. En annan viktig del i planeringen är att matcha varje utbildning med rätt kursledare. Alla våra kursledare har en akademisk examen inom olika områden vilket gör att vi enkelt kan anpassa utbildningen till er bransch.

Om det är flera på mitt företag som behöver utbildas, kan ni sätta ihop en utbildning åt oss då?

– Absolut! Vi nivåbedömer deltagarna, sätter ihop grupper och utformar en kursplan som ditt företag godkänner. Sedan bokar vi in datum och tider då vår kursledare kommer till er för att hålla utbildningen. Vi stämmer såklart av under utbildningens gång att ni är nöjda och avslutar sedan med en utvärdering.

Om vi säger att jag skulle flytta till Tyskland och arbeta inom till exempel byggsektorn, kan ni hjälpa mig med språket så att jag klarar mitt arbete där?

– Ja, det kan vi. Här kan vi hjälpa dig dels med språket, och dels med att lära dig de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Tyskland.

Om jag inte vet vad vilken språklig nivå min personal ligger på ‒ hur tar jag reda på det?

– Vi utför behovsinventering och språktest på individnivå och kan även göra en övergripande inventering av personalens befintliga språkkompetens och utbildningsbehov. Det här gör vi med ett digitalt test och muntliga intervjuer. Vi sammanställer och skickar resultaten till dig.