Varför har vi både stora och små bokstäver?

Varför har vi både stora och små bokstäver?

Svenskan har dem. Norskan likaså. Och finskan, danskan, tyskan, engelskan, grekiskan och till och med ryskan. Ja, alla skriftspråk har både gemener och versaler, eller …?

Publicerad 2017-01-16

Nej, faktiskt inte. Många skriftsystem har såväl gemener som versaler, men många klarar sig också utan. De flesta europeiska språk har båda varianterna, men exempelvis thai, arabiska, tigrinska och cherokesiska har dem inte. De är alltså inte nödvändiga, så varför finns de och varför använder vi dem?

Vi började med bara versaler

De flesta forskare verkar vara eniga om att vi först hade bara versaler (stora bokstäver, så kallade majuskler) men att gemener (små bokstäver, minuskler) kom så småningom. Till att börja med hade både latin och grekiska fina, vackra och ståtliga versaler som var till för att imponera. Allt eftersom behovet av att skriva ökade och allt fler använde sig av noteringar för att kunna arkivera och dela med sig av information, så ökade också behovet av att kunna skriva snabbare och enklare. Sakta men säkert utvecklades rundare och mer skrivvänliga bokstäver som med tiden blev gemener.

Karl den store ville också ha gemener

Under 700-talet fanns det en fullständig uppsättning gemener för det grekiska alfabetet. Karl den store sneglade på dem och tyckte att även det latinska alfabetet behövde en sådan där uppsättning standardiserade gemener. Sagt och gjort: han gav helt enkelt Alcuin av York uppdraget att ta fram latinska gemener.

Läsbart och med bättre översikt

I början blandade alla små och stora bokstäver som de ville, men upptäckte också att om man växlade mellan dem på ett mer organiserat sätt kunde man få en mer lättläst och överblickbar text. Över tid utkristalliserade sig skrivregler för när och hur man skulle använda versaler och gemener. Dessa skrivregler spreds och blev mer allmänt vedertagna i och med tryckkonsten spridning under 1400- och 1500-talen.

Idag känns det naturligt i t.ex. svenskan att en mening ska börja med stor bokstav eller att personnamn generellt sett ska ha initial versal. På de senaste årtiondena har vi till och med enats om att enbart versaler i ett e-post- eller textmeddelande betyder att någon ”skriker”.

P.S.

Visste du förresten att man på engelska brukar kalla gemener och versaler för ”upper and lower case”, vilket kommer sig av att de på den gamla goda tiden låg i övre respektive nedre lådan framför sättaren på tryckeriet?

Man måste bara älska språk!