Terminologi är viktigare än man tror!

Terminologi är viktigare än man tror!

När man hör ordet terminologi, så är det nog många som skakar på huvudet. Varför ska man jobba ihop en sådan? Och vad är det egentligen? Sparas tid? Blir översättningen bättre? Här reder vi ut varför terminologi faktiskt är viktigare är vad man tror.

Publicerad 2016-08-04

Vad är fördelarna med att ha en termdatabas?

Fördelarna är att man kan hålla ordning på begrepp och termer. Genom att på ett strukturerat sätt arbeta med termer säkerställer du att ert företag har en bra process för terminologiarbete. Fördelarna är många och resultatet är att ni kommer att ha ett konsekvent och enhetligt språk inom företaget. Det blir lättare att använda rätt ord och formuleringar i olika typer av texter. I princip så har alla företag ett specifikt sätt att utrycka sig på. Det kan till exempel vara namn på produkter och tjänster som har arbetats in under många år. Genom att använda en enhetlig terminologi stärker du företagets profil och varumärke på marknaden.

Vad är en termdatabas?

En termdatabas är en strukturerad och databaserad lagring av en termlista. Termdatabasen kopplas samman med våra CAT-verktyg (digitala översättningshjälpmedel). Termerna presenteras på ett överskådligt sätt i databasen och fungerar som en slags ordbok och består av ordpar på både källspråket och det språket du översätter till (det vill säga målspråket).

Varför är det så viktigt att använda sig av en konsekvent terminologi?

Med konsekvent terminologi blir översättningarna mer effektiva och konsekventa. Du som kund blir nöjdare eftersom vi kommer att kunna leverera mer pricksäkra översättningar. Det kanske till och med går snabbare för oss att översätta eftersom vi inte behöver göra lika mycket förarbete när det gäller termer. Det är en viktig aspekt när det gäller att stärka ett företags varumärke och gör att produkter, tjänster och namn bli sökbara i den ”digitala världen”. Har en term översatts på olika sätt kommer det exempelvis inte upp lika många träffar när man söker på Google eller på den lokala webbplatsen. Texter som inte har samma termer genomgående är inte lika lättlästa och kan kännas spretiga och inkonsekventa. Därför är det viktigare än du tror att arbeta strukturerat med terminologi!

Genom att använda rätt termer på rätt sätt sparar du både tid, pengar och tankemöda! Hur benämner ditt företag era tjänster och produkter? Hör av dig till oss för att få hjälp med att komma igång med en termordlista.

Kontakta oss

Senaste bloggposter