Terminologi = varumärke, kvalitet, tid och pengar

En konsekvent och välvald terminologi stärker ett företags profil och varumärke – det gäller oavsettspråk. Det underlättar även för läsaren att förstå materialet. Trots det är terminologi ofta ett eftersatt område som ger många företag dåligt samvete.

Publicerad 2014-06-02

Ser man till produktionen av originaltexten och översättningarna så sparar en enhetlig och relevant terminologi pengar eftersom många steg i processen går fortare när man undviker otydligheter och frågor.

Översättning synliggör ofta oklarheter i terminologin

De flesta företag har ett gemensamt ordbruk och sätt att benämna sina produkter eller tjänster, men det kan finnas lokala variationer eller en osäkerhet även internt. Vid översättning kan terminologifrågor fördröja processen eftersom det blir otydligare för alla involverade. I dag talas det ofta om värdet med en grafisk profil, men det blir också vanligare för företag att arbeta med språklig profil där terminologin utgör en del, stilguider en annan. Allt för att kunna ge ett korrekt, enhetligt och tydligt intryck i alla informationskanaler oavsett medium.

Ta tag i terminologin som ett riktigt projekt

För att göra skillnad behöver terminologin sammanställas, användas konsekvent av alla skribenter och översättare samt utvecklas kontrollerat. För att kunna uppnå det måste man se på terminologihantering som ett viktigt projekt. Skulle ni på ditt företag vilja ta tag i terminologin kan ett lämpligt första steg vara att börja med de termer ni själva använder när ni producerar textmaterial.

Ett gott råd är också att ni gemensamt bestämmer hur ni ska förvalta och använda er terminologi samt titta på lösningar för att göra den tillgänglig och praktiskt användbar för alla på företaget.

Nästa steg kan vara att involvera era lokala representanter i olika länder och språkområden samt er språktjänstleverantör för att gå vidare med att översätta den centrala terminologin till de språk som är aktuella för just er.

Fördela ansvar och välj arbetssätt för att förvalta, stärka och utveckla

Slutligen är det viktigt att ni sätter upp en plan för hur ni fångar upp terminologi för exempelvis nya produkter, tjänster eller typer av material ni producerar. På det viset får ni en dynamisk terminologi som växer med er som företag och stärker ert varumärke.

Behöver du stöd i hur ditt företag bäst kan arbeta med terminologifrågor? Vi bidrar gärna med vår kunskap och erfarenhet.