Vi är alla terminologianvändare

Jag har i tidigare inlägg skrivit om terminologi och termarbete och även beskrivit vilken viktig och integrerad del det är i allt språkarbete. Men om man spetsar till det skulle man kunna säga att terminologi är avgörande för all vår språkliga interaktion, såväl hemma som på jobbet – vi kommunicerar ju en stor del av vår vakna tid. Hur vi benämner saker och ting spelar alltid en roll för förståelsen, vilket i sin tur är målet med kommunikation, eller hur?

Publicerad 2014-11-24

Ordens viktigaste uppgift

När vi skriver, pratar, skäller, chattar eller kommunicerar på annat sätt väljer vi hela tiden vilka ord vi använder. Rätt ord för rätt sak vid rätt tillfälle är helt avgörande för hur vårt budskap uppfattas och blir förstått. Många av oss ägnar till exempel tid åt att lära barn rätt betydelse på nya ord. Kanske du, precis som jag, har fått förklara och diskutera nyfunna ord vid middagsbordet – allt från kluriga ord till de mer pinsamma ordvinningarna. Målet är förstås att barnen ska få en samsyn med resten av oss andra svensktalande om vad de här orden står för. I förlängningen får vi en terminologi som gör att vi förstår varandra bättre – ett gemensamt språk. Olika verksamheter kräver olika uppsättningar ord: På hemmaplan gäller det vardagssaker, för ornitologer fågeltermer, och på jobbet någon mer specificerad terminologi, till exempel teknisk eller medicinsk.

Rätt ord ger bäst resultat

Jag har favoritord som jag gärna använder (det har vi väl alla) även om det finns en uppsjö synonymer och varianter. Anledningen är att jag tycker att dessa ord på bästa sätt förmedlar det jag vill få sagt. Man kan säga att detta är kärnan i terminologi. Om vi har väldefinierade begrepp och termer för de ämnesområden och företeelser vi behöver hantera så vet vi alla exakt vad vi pratar om. Det minskar risken för förvirring och missförstånd samtidigt som vi tjänar på det i tydlighet. Man slipper problem av typen ”är det en knapp, ett handtag, ett vred eller ett reglage på maskinen?”, ”Vad trodde du att jag menade med att städa?” och inte minst ”Men det där är ju en ansatsfil ju!”.

Vilka ord du väljer påverkar

Man brukar beskriva terminologi som de uttryck, begrepp, ord och termer som hör till ett specifikt ämnesområde. Som människor tycker vi om tydlighet och samsyn, eftersom det skapar ordning i informationsflödet.

På hemmaplan har vi en underförstådd överenskommelse om vår gemensamma begreppsvärld – vi har bestämt oss för vad ”städa” betyder (eller vet att vi borde). På jobbet däremot skulle de flesta av oss vinna på att tänka mer på vilket språk och vilka termer vi som organisation använder och föredrar samt dokumentera dessa. På det viset skulle vi kunna säkra vår kommunikation, såväl internt som externt, och också i högre grad kunna kontrollera den bild vi förmedlar av oss själva och vår verksamhet.