Till vilka språk ska man översätta en webbplats – och varför?

Till vilka språk ska man översätta en webbplats – och varför?

Det finns flera anledningar till att översätta (eller som vi säger: lokalisera) din hemsida. Men det svåra ligger i att bestämma just vilka språk du ska översätta till – vilka kommer att öka försäljningen för just dina produkter eller tjänster? Här är några tips som kan hjälpa dig på traven.

Varför ska jag ens översätta min webbplats? Det finns flera anledningar till att översätta din hemsida. Här nedan följer fyra tunga skäl till varför du ska göra det.

Öka din räckvidd

När du översätter ditt content utvidgar du ditt varumärkes räckvidd globalt. Det är egentligen självklart. Du gör det möjligt att nå miljoner nya kunder bara genom att lägga till ett språk på din webbplats.

Förbättra användarupplevelsen

Att göra ett bra första intryck är avgörande. Att kommunicera på dina kunders modersmål hjälper dig att fånga och hålla kvar uppmärksamheten hos din publik. Språklig och kulturell anpassning på webbplatsen ger besökaren ett positivt intryck när de interagerar med ditt företag.

Stärk varumärkets trovärdighet

En hemsida lokaliserad på alla dina målgruppers språk höjer ditt varumärkes trovärdighet. Ett välskrivet content på flera språk minskar dessutom risken för missuppfattningar om ditt företags produkter eller tjänster utomlands.

Öka din globala försäljning

Syftet med att översätta webbplatsen är förstås att öka företagets försäljning. Det finns studier  som visar att ett företag säljer 25 % mer när det kommunicerar på målgruppens språk.

Gör så här

Analysera vilka länder som redan besöker din hemsida

En bra start är att se över vilka länder som besöker din webbplats i nuläget. Google Analytics är ett gratisverktyg som hjälper dig att ta reda på det.

Här ser vi vilka länder våra besökare kommer ifrån. Eftersom vi redan har översatt vår webbplats till språken som talas i länderna 1–7, är tyska och spanska nästa steg för oss eftersom vi har besökare från Tyskland och Spanien.

Ta reda på vilka länder som har flest internetanvändare + störst köpkraft

Ett misstag många gör är att enbart utgå från de länder som flest internetanvändare kommer från och översätta till språken som de användarna talar. En undersökning av Internet Live Stats 2016 visar till exempel följande internetanvändare per land (2016):

 

Kina, Indien, USA, Brasilien, Japan och Ryssland har flest internetanvändare. Man kan då med uppgifterna ovan matcha länderna med högst köpkraft från undersökningen nedan gjord av World Bank Databank:

 

Här ser vi att länderna 1–15 har störst köpkraft. Har du varken Google Analytics installerat eller resurser för att göra en marknadsundersökning för ditt företags produkter eller tjänster (vilket vi rekommenderar), kan du utgå från metoderna ovan för att besluta vilka språk du ska översätta webbplatsen till.

Vad säger forskningen om globalisering och översättning av webbplatser?

  • Under det senaste årtiondet, från 2005 till 2015, har de ledande globala varumärkena ökat det genomsnittliga antalet språk som de gör innehållet tillgängligt på från 12 till 30 språk enligt 2015 Web Globalization Report Card.
  • Common Sense Advisory skriver i forskningsrapporten The Rise of Long-Tail Languages från 2014 om hur försäljningsmöjligheterna inte enbart ökar med de historiskt populära språken som man skulle kunna tro, utan med minoritetsspråk – och det dessutom i ett långsiktigt perspektiv för publicering på flera språk. Enligt rapporten verkar 16 språk vara den magiska siffran för att en webbplats ska vara riktigt attraktiv på global nivå.

Kontakt