Goda tips för virtuella arbetsgrupper

Goda tips för virtuella arbetsgrupper

Internet är något som radikalt har förändrat såväl arbetsvillkor som arbetsmöjligheter för många av oss. Vi kan arbeta på distans under mer sammanhängande perioder eller tillfälligt någon dag av olika anledningar. En enormt positiv effekt är att vi har möjlighet att arbeta i virtuella arbetsgrupper med exempelvis kollegor från andra kontor eller till och med andra länder.

Publicerad 2016-01-11

Att arbeta i virtuella grupper är för många en stor fördel. Dels möjliggör det konstellationer av medarbetare som tidigare kanske var omöjliga, dels finns det både kostnads- och miljöfördelar med att inte resa så mycket utan ta åtminstone en del av arbetet via digital kontakt. Man glömmer dock ofta att det också ställer en del andra krav på samarbetet och hur man förhåller sig till sina kollegor i arbetsgruppen. Som vi alla säkert har märkt så fungerar vi och vår kommunikation inte riktigt på samma sätt digitalt.

Jag arbetar själv ofta i olika konstellationer med kollegor på andra kontor både i Sverige och andra länder och jag har märkt att det finns några punkter man tjänar på att tänka på. Jag försöker läsa igenom den med jämna mellanrum för att påminna mig själv om skillnaderna, framför allt i kommunikation. Den kanske kan vara till nytta för fler? 

Tips för virtuella arbetsgrupper

  1. Stöd varandra i arbetet. Håll ihop gruppen och arbetet – det är svårt om någon hamnar efter eller springer i förväg.
  2. Var flexibla i förhållande till varandra. Framför allt tidsplaner och mötestider kan vara en utmaning. Se till att mötestiderna fungerar för alla oavsett normalarbetstider och tidszoner.
  3. Hör efter vad du kan göra för att hjälpa andra eller vad de behöver av dig. Förutsätt inte att alla i gruppen vet vilka just dina styrkor är eller hur uppbunden eller obunden din tid är.
  4. Försök att alltid framhålla och lyfta fram varandras styrkor. Man kan utgå från att vi alla har svagheter och ingen är betjänt av att de kommenteras.
  5. Försök att hellre fria än fälla – det är svårt att ”höra” tonen i skriftlig kommunikation. Om du känner dig tilltufsad, försök att ta ett steg tillbaka och fundera över om du inte drar förhastade slutsatser om din kollegas intentioner. Att ha överseende och ursäkta varandra underlättar enormt.
  6. Om du behöver reda ut någonting, försök se till att du diskuterar det direkt med den det berör via exempelvis Skype eller telefon.
  7. Om möjligt är det praktiskt att ha en projektyta där man kan samla det gemensamma materialet.
  8. Och sist men inte minst: Alla och envar är ansvariga för att se till att deras eget arbete blir säkerhetskopierat under projektets gång. Om en person av någon anledning förlorar material så vill man att det finns säkerhetskopior någon annanstans.
Synnöve MT.
Synnöve MT. F.d. Services Specialist

Med nästan ett helt yrkesliv inom språktjänstbranschen har hon hunnit vara involverad på de flesta kanter. Hon har arbetat i rollen som tjänstespecialist för översättningstjänster. 

Kategorier