Trender inom översättningsbranschen ur teknikleverantörens perspektiv

Trender inom översättningsbranschen ur teknikleverantörens perspektiv

Översättningsteknik har en stor betydelse för Semantix översättningsverksamhet. Ett av våra huvudsakliga verktyg är Memsource Cloud. Två representanter från Memsource, Vaclav Balacek och Javier Díaz, hälsade på oss på vårt Helsingforskontor under ett kundmöte i höstas. Då passade jag på att intervjua dem om samarbetet mellan Memsource och Semantix och hörde mig för om de generella trenderna inom översättningsbranschen.

Publicerad 2017-08-22

Samarbetet gynnar båda

Memsources och Semantix samarbete går tillbaka till i slutet av år 2011, då representanter från båda sidor träffades under en översättningskonferens i Sevilla. Semantix höll just då på att leta efter ett nytt översättningsverktyg, och Memsource hade precis aktivt börja sälja sitt verktyg. Officiellt började samarbetet i augusti 2012, då Semantix köpte sin första Memsourcelicens. Senare tecknade företagen ett strategiskt samarbetsavtal som båda parter har haft nytta av.

Enligt Balacek och Diaz har Memsource nytta av samarbetet på många sätt: Semantix ger Memsource fler användare samt aktiv återkoppling och tips på hur verktyget kan utvecklas. Den centrala idén med Memsources molnbaserade verktyg är att man kan dela upp projekten och möjliggöra samarbete, och Semantix har hjälpt till att göra det här konceptet känt bland sina samarbetspartner. Semantix har också hjälpt Memsource att lokalisera verktygets gränssnitt på finska och franska.

Översättningsbranschens trender och framtid

Balacek och Díaz ser tydliga trender i utvecklingen inom översättningsbranschen. Enligt Díaz är kunderna just nu särskilt intresserade av automatisering av manuella arbetsmoment, av möjligheter till samarbete med leverantörer samt av systemintegration. Enligt Balacek är maskinöversättning – och framförallt att följa upp användningen av maskinöversättning – fortfarande en växande trend. Det är fler kunder nu än tidigare som är intresserade av maskinöversättning, men samtidigt är de försiktiga vad gäller dataskyddet, vilket torde leda till att det blir vanligare att ha skräddarsydda maskinöversättningsmotorer som bara används inom en organisation. Båda två ser en generell utveckling inom branschen i form av ökad betydelse av kostnadshantering och att översättningarna blir mer fragmenterade än tidigare: i framtiden kommer det att göras fler översättningar, medan de texter som ska översättas kommer att vara kortare än tidigare. Uppföljning och mätning av översättningskvalitet kommer också att få större betydelse framöver.

Även ur Semantix perspektiv har samarbetet med Memsource medfört stora fördelar: Christophe Eyraud som är Translation solutions expert på Semantix och som ansvarar för verktyget berättar att det lättanvända molnbaserade verktyget har tagit samarbetet med kunderna till en helt ny nivå. Tack vare Memsource har alla parter i översättningsprocessen tillgång till alla översättningsresurser i realtid. I och med det är det lätt att säkerställa översättningarnas kvalitet och enhetlighet tillsammans med kunden. Dessutom ger Memsources teknik Semantix möjlighet att erbjuda kunder effektiva lösningar som alla parter har nytta av: beställningarna kan göras smidigare än tidigare och det är lätt att automatisera de olika stegen i översättningsprocessen. Möjligheten att integrera Memsource i andra system innebär också goda möjligheter för att effektivisera verksamheten och informationsflödet internt.

Om du vill veta mer om framtiden för översättningsbranschen och om effektiva översättningslösningar är du välkommen att kontakta Semantix experter!