Varför tvåspråkighet inte automatiskt gör dig till tolk eller översättare

Allt fler i världen är två- eller flerspråkiga eftersom vi som människor rör på oss allt mer på grund av såväl konflikter som självvalda anledningar som arbete och utbildning – och då lever vi i en värld där redan en majoritet av länderna är flerspråkiga till att börja med. Sanning å säga så är det ganska få länder som är traditionellt enspråkiga, och det förändras fort.

Publicerad 2015-10-19

Men vad är då egentligen tvåspråkighet?

Enligt ordböckerna brukar det beskrivas som när någon behärskar två språk (nästan) till fulländning och att båda kan betraktas som vederbörandes modersmål. Det är dock sällan så enkelt. Även om man växer upp i en miljö där man lär sig två språk och lär sig dessa bra, så är man sällan lika bra på båda språken i alla situationer. Ofta har man större eller mindre kunskaper och ordförråd beroende på situationen, vilket i sin tur beror på i vilka situationer man har lärt sig språken. Detta är en av anledningarna till att man generellt sett inte automatiskt kan kasta sig in i en karriär som tolk eller översättare, även om man är tvåspråkig. Det finns så mycket mer som krävs av en professionell språkarbetare. Man behöver dessutom:

  •          god kunskap om olika dialekter och dialektala uttryck
  •          behärska fackspråklig terminologi på båda språken för den typen av situationer
             man ska tolka i eller den typ av texter man ska översätta
  •          ha stor kunskap om kulturella skillnader i olika delar av språket
  •          veta vilka ord, uttryck och ämnen som kan vara tabu
  •          ha goda insikter om stilnivå och om vad som är lämpligt i vilka sammanhang
  •          ha god förståelse för situation och målgrupp.

I princip är all erfarenhet också god erfarenhet – oavsett om den består av en bred utbildning eller yrkeserfarenhet, eller både och. Tekniken är också viktig för båda yrkesgrupper, men särskilt för översättare som behöver kunna hantera datorer och olika specialprogram för att utöva sitt yrke.

Dessutom är naturligtvis goda språkkunskaper i båda språken  en mycket viktig förutsättning för att bli framgångsrik tolk eller översättare, men eftersom man som tolk och översättare ska göra en korrekt överföring av information för en specifik situation så behöver man dessa ytterligare färdigheter.

Hur blir man tolk eller översättare?

Allt detta är på intet sätt omöjligt att stämma av och lära sig – självklart inte. Mer information om hur man blir tolk hittar du här.

Här listar SFÖ, Sveriges Facköversättarförening, de översättarutbildningar som ges på svenska högskolor. 

Kammarkollegiet är den instans som examinerar auktoriserade tolkar och översättare. Mer information om hur det går till och vad som krävs hittar du här.