Håll dig ung med språk!

Håll dig ung med språk!

Det forskas mycket på språk, hur vi förvärvar språkkunskaper och hur det påverkar våra hjärnor. Det finns idag forskningsrön från såväl amerikanska som svenska forskare som pekar på att vi lär oss vårt första språk redan i våra mödrars mage och att nyfödda spädbarn känner igen det de hört under graviditetens sista 10 veckor.

Publicerad 2015-05-25

Flerspråkighet kan fördröja demens med flera år

Mycket forskning har också gjorts på två- och flerspråkighet och hur det påverkar inte bara språkinlärningen utan också hur det mer långsiktigt påverkar våra hjärnor. Rönen visar att den hjärngymnastik som två- eller flerspråkighet innebär saktar ned åldrandeprocessen i hjärnan och de facto fördröjer demens och sjukdomar som Alzheimer – forskningsresultaten pekar på en fördröjning på så mycket som upp till fem år.

Extra tyngd har den studie som forskare vid Edinburgh University, Skottland, och Nizam’s Institute of Medical Sciences, Hyderabad i Indien, har gjort tillsammans. I den studien har man nämligen också jämfört resultaten från tvåspråkiga individer som är läs- och skrivkunniga med resultaten från tvåspråkiga som är analfabeter. Man har även jämfört och eliminerat andra faktorer som man allmänt misstänker påverkar demens: risk för hjärt- och kärlsjukdomar, ärftlig belastning, historik av infarkter, individuell utbildningsnivå, kön, yrke och huruvida individerna har varit bosatta på landet eller i en stad. Den positiva effekten av tvåspråkighet är lika stor oavsett övriga faktorer!

Den mentala motsvarigheten till simning

Även en studie gjord i Ghent, Belgien, pekar på att det är växlingen mellan två språk som ger hjärnan den nyttiga gymnastiken – precis som när du simmar och använder hela kroppen så använder du hela hjärnan när du växlar mellan och håller isär två språk. Du växlar mellan olika ljud, ord, begrepp, grammatik och sociala normer – samtidigt som du använder den ena uppsättningen måste du undvika den andra. Allt detta håller hjärnan spänstig. Tvåspråkighet ger till och med bättre hjärngympa än konstruerade hjärnträningsprogram, eftersom hjärnans grå celler konstant utmanas och det hindrar dem från att degenerera. Forskningen pekar på att flerspråkighet till och med påverkar demens mer än de mediciner som finns tillgängliga på marknaden idag.

Goda nyheter!

Många forskare är också ganska säkra på att effekten är noterbart positiv även när du lär dig ett nytt språk i vuxen ålder. :) Så inte nog med att språk är roligt och användbart – det gymnastiserar din hjärna och håller dig ung längre. En nog så god anledning att plocka upp ett språk till redan idag!

Senaste bloggposter