Uppfunna ord

Uppfunna ord

Jag funderar ganska ofta över varifrån ord kommer och vem som uppfann dem. Jag är i och för sig extra intresserad av ord och språk till att börja med – vilket för övrigt sannolikt är en starkt bidragande orsak till att jag arbetar i den här branschen – men undrar vi ibland inte lite till mans och kvinns vem som hittade på ett ord? Och varför?

Publicerad 2015-08-24

Neologism (från grekiskans neos (ny, nymodig) och logos (ord, lära), är den vackrare beteckningen på det vi ofta kallar nyord. Svenska Språkrådet brukar ge ut en lista med nyord varje år. Listan speglar de nya ord som dykt upp i svenskan under året som gått eller som ökat markant i användning (många länder har egna språkråd och nyordslistor, till exempel NorgeFinland och Danmark). Språkrådets nyordlista speglar av förklarliga skäl vad som hänt i världen i form av incidenter, ny teknik och fenomen som spridit sig, eftersom vi använder språket för att beskriva vår omvärld. Är man nyfiken på Språkrådets nyordlistor kan man gå till http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.html.

Vissa uppfunna ord kan glädjande nog spåras ganska bestämt och det finns ett antal som dessutom kan tillskrivas personer som många av oss känner till. Här är några exempel:

Dörrmatta

Uttrycket dörrmatta myntades av Charles Dickens i boken Lysande utsikter som publicerades som följetong 1860–1861. Dickens använde dörrmatta som en metafor för en person som andra torkar skorna på.

Feminist

En person som är förespråkare för sociala, politiska och övriga jämställda rättigheter mellan kvinnor och män kallar vi för feminister. Charles Fourie, som var en fransk utopisk socialist och vetenskapsman, brukar anses vara skaparen av ordet feminism 1837, medan ordet feministkrediteras Alexandre Dumas den yngre 1873.

Faktoid

Faktoid, factoid på engelska, är en term som myntades av Norman Mailer när han skrev biografin om Marilyn Monroe. Han skapade ordet för att benämna information som vi accepterar som fakta men som egentligen inte är sann. Den kan till och med vara påhittad men vi upplever den som sann eftersom den upprepats i media. Washington Times sammanfattade det mycket fyndigt: something that looks like a fact, could be a fact, but in fact is not a fact.

I Sverige var det Martin Kylhammar som lanserade ordet 2002 i Dagens Forskning då han införde en särskild faktoidspalt som blev mycket populär.

På senare tid har faktoid även kommits att användas om trivia, småsnuttar med intressant information, men Språkrådet rekommenderar betydelsen osanna sanningar.

Klintbergare

I Sverige har vi ett eget nyord som man kan se som komplement till faktoid, nämligen klintbergare. En klintbergare är en vandringssägen, en skröna som förs vidare som sann. Ofta handlar de om otäcka händelser, oförklarliga skeenden eller hemska avslöjanden.

Namnet är en ordbildning på folklivsforskaren Bengt af Klintbergs efternamn. Han har nämligen skrivit tre böcker och forskat mycket om just vandringssägner. Kända exempel på klintbergare är bonsaikatterna, råttan i pizzan och potatis i parketten.

Nörd

Den engelska varianten av ordet nörd, nerd, dök allra först upp i Dr Seuss barnbok If I ran the zoo. I boken deklarerar den lilla pojken Gerald MacGrew att han tycker att djuren på zoo är tråkiga och vore han direktör skulle han ta dit intressantare djur som it-kutchpreepproonerklenerd och seersuckerIllustrationen i boken visade en liten, människoliknande, hårig varelse iklädd svart t-shirt.

Fram till slutet av 1900-talet användes ordet nörd oftast negativt, men idag är det minst lika ofta positivt för någon som låter sitt specialintresse ta mycket plats.

Sakletare

Ordet sakletare kommer förstås från allas vår Astrid: Astrid Lindgren. Det är ett Pippi-ord som betyder ungefär person som letar efter och samlar på allehanda udda föremål. Pippi själv ger några exempel på sakletarsaker: gullklimpar och strutsfjädrar och döa råtter och smällkarameller och små, små muttrar och sånt där.

Ord och deras betydelse är alltid viktiga

Arbetar du med ord och termer i egna texter kanske vår checklista kan komma till användning.