Vad innebär internationalisering?

Vad innebär internationalisering?

Inom språktjänster nämns ofta begreppen lokalisering, globalisering och internationalisering. Vi börjar med att beskriva internationalisering, vilket är ett samlingsbegrepp som används inom en mängd områden och som kan ha många olika betydelser beroende på sammanhang.

Publicerad 2014-04-28

Definition

Kortfattat brukar internationalisering beskrivas som de förberedelser som gör det möjligt att anpassa en produkt för olika marknader i form av att ge produkten och processen de förutsättningar som behövs för den specifika marknaden.

I18N

I språktjänstbranschen kallas internationalisering ibland även I18N (av engelskans ”internationalisation” – ”I” och ”N” med 18 bokstäver emellan). På engelska använder man ibland termen "world-readiness".

Exempel på internationalisering

Det man gör vid internationalisering är att förbereda ett material på alla de sätt som behövs för att göra det möjligt att översätta och anpassa produkten för alla de specifika lokala marknader och målgrupper som man har identifierat.

Här följer några konkreta exempel på internationalisering:

  • Se till att en programvara kan kommunicera med operativsystem på olika språk och hantera olika teckenuppsättningar och skrivriktningar.
  • Ordna så att man redan i en programvara kan ställa in lokala datum- och veckoformat, valutor, tidvisning samt sorteringsordningar.
  • Kontrollera att layout, färger och val av illustrationer är universellt gångbara och inte kräver lokalisering.
  • Förbereda för hantering av olika teckenuppsättningar och språk.

Även om internationalisering kanske är vanligare när man pratar om programvara så är det fortfarande relevanta frågeställningar så fort man tar fram en produkt eller text för mer än en marknad.

Fortsatt läsning

Håll utkik efter kommande inlägg om lokalisering och globalisering.

Osäker på hur du ska börja? Semantix har lång erfarenhet av anpassning för internationella marknader – vi hjälper dig gärna att identifiera vad som behöver göras.