Varför behöver du språkinventera din personal?

Varför behöver du språkinventera din personal?

Arbetsförmedlingen erbjuder service via telefon på flera olika språk. För att säkerställa att personalen har rätt kompetens för att ge service på ett annat språk tar de hjälp av Semantix för att göra språktester. Men varför?

Publicerad 2018-10-02

Att kunna kommunicera på sitt eget språk är i många fall en otrolig trygghet – framförallt om du står inför något så viktigt som att söka jobb. Det har Arbetsförmedlingen tagit fasta på. Jag har pratat med Sevasti Ioannidou som jobbar som sektionschef på Arbetsförmedlingen i Södertälje för att få veta mer.

Vi hjälper er att göra språktester, framförallt för att testa era kollegors språkkunskaper som arbetar på kundtjänst. Kan du berätta lite mer om deras uppgifter?
Arbetsförmedlarna på kundtjänstens etableringslinjer ger kvalificerad och snabb arbetsförmedlingsservice via telefon till arbetssökande över hela landet. I deras jobb ingår att stödja våra kunder med att söka arbete och guida dem rätt. De hjälper också både asylsökande och arbetsgivare att använda det digitala verktyget jobskills.se. Där kan asylsökande själva fylla i sin tidigare arbetslivserfarenhet och sina kompetenser på sitt förstaspråk.

 • Hur många olika språk erbjuder ni på kundtjänst?
  Arbetssökande som omfattas av etableringsinsatser kan just nu få telefonservice på fem språk förutom svenska: engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.
 • Vad ställer ni för krav på personalens språkkompetens?
  Vi följer den gemensamma europeiska referensramen för språk och våra anställda ska ha färdigheter på C-nivå.
 • Vilket språk är populärast bland dem som ringer?
  Statistiken på inkommande samtal visar att de flesta samtal är på arabiska.
 • Varför tycker du att det är viktigt att testa språkkunskaperna? Räcker det inte med att man säger att man kan ett språk?
  Det är viktigt att vi har en gemensam nivå för arbetsförmedlarna som arbetar med etableringslinjer för att säkerställa att vi ger rätt och bra service till arbetssökande. De ska alltså utan ansträngning kunna uttrycka sig och detaljerat förklara komplicerade faktatexter och ämnesområden. Dessutom ska de med viss skicklighet kunna anpassa sig och omformulera efter den person de pratar med.
 • Kan du själv fler språk? Vilka?
  Ja, grekiska och engelska.

Sevasti Ioannidou har sina rötter i Grekland och kom till Sverige som ungvuxen. Hon har arbetat som studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare länge och har hjälpt många vuxna och ungdomar att välja rätt väg. Hon har personalansvar och arbetar också med ständig verksamhetsutveckling. Hon har även ansvar för rekryteringen på sin arbetsplats och introduktion av nyanställda. I detta uppdrag kommer hon i kontakt med Semantix som hjälper till med språktestning.

Här en intressant artikel i ämnet.

Senaste bloggposter