Varför översätta?

Varför översätta?

Det har flera gånger bevisats att flerspråkighet är en faktor att räkna med när det gäller ekonomisk konkurrenskraft. Med flerspråkighet menas inte främst att man tillhandahåller texter på sitt lokala språk plus engelska, utan även på den tilltänkta läsarens modersmål.

Publicerad 2014-02-03

Visste du att vi som konsumenter blir 25 procent mer köpbenägna när vi läser ett budskap  på vårt eget modersmål?

Dessutom är det lättare att ta till sig information om den är skrivet på modersmålet – risken minskar att läsaren tolkar budskapet på ett annat sätt än vad du som avsändare har tänkt dig, missförstår budskapet eller till och med väljer att inte läsa budskapet på grund av att det framförs på ett främmande språk.(1)

Språkmissar sänker förtroendet

Det räcker självklart inte med att översätta texten till rätt språk – lika avskräckande som en text på ett främmande språk kan kännas, lika störande blir en översättning till det egna språket som innehåller grammatiska fel, konstiga ordval eller felaktiga formuleringar. Visste du att förtroendet för ett företag eller en myndighet kan minska med hela 34 procent om språket man använder innehåller missar(2)? Därför är det inte heller någon vidare bra idé att enbart förlita sig på maskinöversättning – texten kommer inte bara att innehålla grammatiska fel, utan det finns även en risk att ditt budskap förvrängs helt. Dessutom kommer läsaren att fokusera mer på bristerna i språket än på innehållet.

Källor:
(1) Localization matters, USA. Donald A. DePalma, Nicole Kustnovitz, Benjamin B. Sargent och Nataly Kelly.
(2) Maskineriet strjkar. Minskar förtroendet för en text innehållande stavfel av typen maskineriet strejkar? Persson, Catrin, Stockholms Universitet 200

En bra översättning syns inte

En översättare vill göra sitt arbete så osynligt som möjligt; syftet är att läsaren inte ska tänka på att det är en översättning man läser. En bra översättning är alltså en översättning som du inte noterar. Språket flyter på, ordvalet utmärker sig inte och terminologin överensstämmer med ämnet. Ibland behöver översättaren vara så ordagrann och nära originaltexten som möjligt (till exempel vid översättning av manualer och tekniska beskrivningar), medan översättningsarbetet ibland handlar om att anpassa texten för den nya läsaren och det sammanhang som texten kommer att presenteras i (till exempel vid översättning av reklamtext eller artiklar). Oavsett vad syftet med din text är, kan vi nästan garantera att den vinner på att översättas.

Konsten att köpa översättningar

Senaste bloggposter