Varför blir text ofta längre vid översättning?

Varför blir text ofta längre vid översättning?

Vi har väl alla noterat att vissa språk är mer ordrika, bokstavsstinna och har komplicerad grammatik som kräver sina konstruktioner medan andra språk är mer pang på rödbetan. Vid översättning ställs detta i viss mån på huvudet, eftersom det är vanligt att alla språk, oavsett hur ordrika eller karga de är i vanliga fall, blir längre vid översättning.

Publicerad 2015-05-04

Varför blir texten längre?

Anledningen är att när man skriver fritt, precis som man gör när man skapar en originaltext, så har man möjlighet att välja det bästa och effektivaste sättet att uttrycka sig och kan lägga upp materialet för just det språk man arbetar med. När man sedan översätter måste man förhålla sig till originaltexten och med den ordalydelser, konstruktioner eller upplägg som kanske var effektiva på ett språk, men som helt enkelt tar fler ord att uttrycka på ett annat.

Vilka konsekvenser kan det få?

Om texten blir längre så påverkar det av naturliga skäl layouten på det översatta materialet: ramar för bildtexter och andra textrutor blir sannolikt för små, texten flödar antagligen också över till nästa sida och antalet sidor blir i de flesta fall fler.

Kan man förebygga eller förbereda?

Schablon + 25 %

Text sväller inte alltid, och inte heller alltid lika mycket, och det är därför svårt att förutsäga precis hur översättningen kommer att bli. Det beror på vilka språk som är involverade, hur materialet är skrivet och hur layouten ser ut i övrigt. En god tumregel är dock att räkna med cirka 25 % i tillväxt. Om det finns många korta textavsnitt i materialet (t.ex. tabeller) växer den kanske något mer, och om det är många längre texter med kapitel blir ökningen sannolikt något mindre.

Mallar och extra utrymme

Om du tar med dessa schablonprocent i beräkningen när du tar fram de layoutade originalen kan du också förbereda för att texten i översättning ökar. Att använda mallar och att ta till lite extra utrymme i layouten lönar sig – då behöver man lägga mindre arbete på att justera och ”klämma in” översättningen i samma layout.

Bestäm i förväg hur du vill hantera text som växer

Arbetar du med handböcker är det bra om du redan i förväg har tänkt dig hur du ska lösa layouten för språkversionerna: är det okej att översättningen har fler sidor och flödar om, och finns det i så fall ett maximalt antal sidor? Om texten inte får bli längre, eller i alla fall inte hur lång som helst, så behöver de som arbetar med layouten få veta vad de får göra: är det exempelvis okej att minska teckengraden, radavstånden, styckeavstånden, illustrationernas storlek och liknande?

Tänk i förväg!

Det är lätt att snöa in på att göra originalet snyggt med befintlig text, men det lönar sig att planera även för översättning, eventuella uppdateringar av textmaterialet och andra textförändringar. Du vinner mycket på att försöka skapa dokumentet i ett format och med en mall som fungerar bra för alla språkversioner ditt företag eller organisation planerar.

Exempel på konkreta åtgärder

  • Se gärna till att hela texten är ett riktigt textflöde. Länka samman de textrutor som hänger ihop så att texten kan flöda om när den blir längre.
  • Lägg inte tabbar eller radbrytningar (vare sig mjuka eller hårda) mitt i meningar, eftersom de sällan ska vara på samma ställe i översatta språkversioner.
  • Lägg däremot in hårda blanksteg mellan siffror och enheter så att de alltid håller ihop när texten flödar om.
  • Om text ligger i enskilda textrutor, t.ex. bildtexter, se till att dessa är stora nog att rymma 25 % mer text.
  • Fundera i förväg på hur du vill hantera språkversioner som blir längre och ge instruktioner om det till den medarbetare eller leverantör som gör layouten.

Med lite planering samt kunskap om hur det fungerar och vad man kan göra är ingenting omöjligt!

Beställ översättning

Senaste bloggposter