Vårt leverantörsteam är en av våra viktigaste tillgångar

Vårt leverantörsteam är en av våra viktigaste tillgångar

En av våra absolut viktigaste tillgångar här på Semantix är förstås våra översättare. Visserligen krävs det oerhört mycket mer än kompetenta och professionella översättare för att vi ska kunna leverera rätt kvalitet till rätt kund vid rätt tillfälle, men utan våra översättare skulle vi onekligen stå oss rätt slätt. Som bekant är dock ingen kedja starkare än dess svagaste länk och en av de länkar som måste vara urstark hos oss är därför vårt leverantörsteam.

Publicerad 2015-12-28

Kvalitet i leveranserna över tid

Det kanske inte är uppenbart, men att ha ett professionellt leverantörsteam som på ett systematiskt, kunnigt och konsekvent sätt rekryterar språkmedarbetare är avgörande för den kvalitetsservice vi dagligen levererar till er som är våra kunder. Ofta kan leverantörsteamets vara eller inte vara utgöra skillnaden för om vi kan hålla leveranser och kvalitet – inte bara för stunden utan över tid och i varje typ av projekt. Leverantörsteamet ansvarar för att, utifrån dina specifikationer som kund, förstå vilken typ av profil språkmedarbetarna behöver ha för varje enskilt och kommande uppdrag, samt att säkerställa att det finns tillräckligt många språkmedarbetare med passande profil för att kunna hantera volymerna inom olika områden och för olika kunder – ingen är nämligen expert på allt.

För att säkra Semantix leveranser arbetar vårt leverantörsteam kontinuerligt och strategiskt för att se till att vi har den tillgång på kvalificerade översättare som behövs i alla de språkkombinationer våra kunder har behov av. Och att säkra innebär inte bara att vi har översättare som kan vissa språk, utan de måste även matcha alla övriga krav som vi och du som kund ställer på tillgänglighet, kapacitet, ämneskunskap, tekniskt kunnande, tillgång till hård- och mjukvara och mer därtill. Det är också leverantörsteamet som säkerställer att det alltid är språkexperter med kunskap inom de efterfrågade ämnesområdena som finns tillgängliga – alltid med branschkunskap, och i vissa fall även med mycket specifik och specialiserad kundkunskap.

Databasen är ett viktigt hjälpmedel

Som ett naturligt resultat av detta är vår databas ett av våra viktigaste arbetshjälpmedel. Databasen hjälper oss inte bara att hålla reda på varje språkexperts specialkunskaper, kompetenser och kvalifikationer, utan också på vilken historik de har med oss. Dessutom är databasen sökbar för att vi på ett effektivt sätt ska kunna matcha rätt uppdrag med rätt översättare, språkkonsult eller layoutare. Databasadministration är A och O på ett stort språkföretag.

Långsiktigt och utvecklande samarbete ger win-win-effekter

Det är leverantörsteamets ansvar att rekrytera översättare och säkerställa att de uppfyller alla de krav som vi och våra kunder ställer, men det är också minst lika viktigt att skapa en god kontakt och kommunikation och att kontinuerligt utveckla relationen och leverantörernas kompetens och kunskaper. Att etablera ett gott samarbete helt enkelt – det är något alla parter vinner på: du som kund, vi och våra språkarbetare.

Som leverantörsteam måste vi arbeta med såväl korta som långsiktiga lösningar samtidigt – vårt mål är att skapa relationer och samarbeten som fungerar för alla parter och som gör detta arbete smidigare. För att kunna göra det använder vi oss av stödsystem, ISO-certifierade processer och rutiner samt kontinuerliga utvärderingar. Det säger sig självt att medarbetarna i vårt leverantörsteam är experter på det de gör. De är detektiver som letar reda på, utvärderar, kommunicerar, administrerar, kontrollerar och analyserar hela tiden. De är också i stor utsträckning rådgivare till våra projektledare när nya behov dyker upp.

Viktig strategi – framför allt för dig som kund

Som du förstår så investerar vi mycket kunskap och tid i att kunna ha rätt kompetens för dina uppdrag när du kontaktar oss. Det är en viktig strategi som skiljer oss från mängden och som gör oss till en pålitlig och leveranssäker partner för översättnings- och språktjänster. Att vi sedan kontinuerligt arbetar på att bli ännu skarpare är ju bara en fördel. :-)

Har du behov av översättningar eller andra relaterade tjänster – kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst kan lösa det för dig.

Här kan du läsa mer om hur vi matchar rätt översättare till just ditt uppdrag och hur vi rekryterar frilansöversättare.

Vi kan också rekommendera How Strong is Your Vendor Management Function?.