Vem behöver språkhantering?

Vem behöver språkhantering?

Behovet av språkhantering blir bara större. På företag med försäljning i flera länder och på flera språk blir man allt oftare påmind om att global samordning av information är en konkurrensfördel. Studier visar på att försäljningen ökar med ca 25 % om företaget har sin information på det lokala språket för den lokala marknaden.

Publicerad 2015-09-06

Informationen på ditt företag

För att hålla reda på företagets information om olika språkversioner för alla dokument, och vilka som är översatta till vilka språk, är det bra om företaget använder ett språkhanteringssystem. Flertalet multinationella företag hanterar sina nätverk med många utlandsverksamheter på det här sättet. Bördan av att hantera dessa nätverk geografiskt, kulturellt och språkligt utan samordning är orimligt stor och risken att informationen blir inkonsekvent mellan översättningarna är överhängande. Hjälpen heter språkhantering.

Vad innebär språkhantering rent praktiskt?

För att information ska fungera i de länder där företaget har sina marknader behöver företaget all information på det lokala språket. I ett språkhanteringssystem hanterar man översättningar, företagets terminologi samt översättningsminnen så att all information på alla språk är uppdaterad och konsekvent. Systemet fungerar som spindeln i nätet och uppdateras i realtid.

Vilka på företaget är inblandade?

Det är svårt att säga vilka personer på ett företag som hanterar språk och dokumentation, eftersom det kan skilja mycket mellan olika företag.  Men man kan generellt säga att alla som hanterar dokumentation på företaget är inblandade på ett eller annat sätt. Oftast är det marknads-, produkt-, informations- och webbavdelningen som är inblandade.

Vilka är fördelarna med språkhantering?

Fördelarna med att arbeta med språkhantering är många, men de riktigt stora är att man sparar tid, får översikt och kontroll. Och det gör förstås att företaget sparar pengar. Det blir också mycket lättare att lägga till fler språk och hålla informationen konsekvent allt eftersom företaget utvecklas.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan hantera översättningar och språkversioner? 
Kontakta oss på contact@semantix.se.