En finslipad diamant eller en råöversättning – vilken typ av översättning behöver du?

En finslipad diamant eller en råöversättning – vilken typ av översättning behöver du?

Semantix får massor med översättningsbeställningar varje dag. En del kunder är sådana som är bekanta och som vi har samarbetat med i flera år, medan en del beställer en översättning för första gången. Oavsett vilket är det bra för dig som kund att fundera en stund över hur och vad som ska beställas. Behöver du en tryckfärdig, finslipad diamantöversättning, eller vill du ha en grundversion, som du själv kan justera efter behag? Vilken typ av översättning bör man egentligen beställa?

Publicerad 2017-03-20

”Vi tar den där vanliga”

På Semantix får vi ibland beställningar på översättningar utan några anvisningar eller något referensmaterial. I meddelandet som kommer med beställningen kan det stå t.ex. ”Gör bara en vanlig översättning av det här”. För oss professionella inom branschen betyder det att kunden får en grammatiskt korrekt text som fungerar naturligt på målspråket och som är lätt att läsa och förstå. Termerna är sådana som kunden har skickat eller godkänt. Om kunden inte har skickat någon termlista till oss letar översättaren reda på generella branschspecifika termer från andra pålitliga källor och använder dem.

Om kunden istället vill ha ett särskilt kreativt, medryckande flyt i texten, eller har andra önskemål, är det bra om kunden nämner det redan i beställningsskedet. Översättaren tar väldigt gärna emot önskemål. Det är mycket besvärligare att göra ändringar i efterhand.

Vilken typ av översättning vill jag ha?

Det texten ska användas till vittnar om vad som är viktigast i den. Om du planerar en marknadsföringskampanj vill du ha en medryckande text som tilltalar målgruppen. I till exempel en sammanfattning av en forskningsrapport som ska användas internt inom ett företag är det istället innehållet som är viktigast. Om du vill ha en översättning snabbt och ett vackert språk inte är din första prioritet kan man ta till en råöversättning. I så fall hoppar man över språkvårdarens korrekturläsning. Ibland kan man behöva be om en reviderad översättning, om det till exempel handlar om en vetenskaplig text som man vill ska fungera även för lekmän. Det spelar också roll i vilket forum texten ska användas – man skriver och översätter på ett annat sätt för webben än för trycksaker.

Tankeläsare eller översättare?

Ibland blir det tyvärr så att översättningen inte motsvarar kundens förväntningar. När man börjar titta närmare på varför kan det hända att man märker att man inte har lyssnat på kundens behov och önskemål, att kunden inte har uttryckt dem eller att man har missförstått varandra.

Å andra sidan kan det som kund vara svårt att uttrycka vad man vill ha, eftersom man vill åt en specifik känsla eller stämning. I så fall kan det vara bra att ge översättaren en fingervisning om stilen genom att skicka med en länk till något som har den stilen man önskar, t.ex. en blogg, en särskilt lyckad webbplats, en träffande reklamkampanj eller något som en duktig forskare inom branschen har skrivit. Vi är inga tankeläsare, men när vi vet vad vi ska sträva efter kan vi ta oss an vilken stil som helst. Det är alltså bra om ni lägger fram era önskemål – vi på Semantix lyssnar.

Senaste bloggposter