Rum för språk

Hanterar du kommunikation på flera olika språk men upplever det krångligt och svårt med översättningar och andra språkutmaningar? Det här är bloggen för dig. Vi delar med oss av kunskap, insikter, praktiska tips och exempel från vår vardag.

Kategorier

Ett alfabet är ett alfabet är ett alfabet … eller?
Varför tvåspråkighet inte automatiskt gör dig till tolk eller översättare
Att marknadsföra sig – tips från en översättare till en annan
Språklagen och svensk språkpolitik

Språklagen och svensk språkpolitik

Skriven av Synnöve MT.
Hur språket påverkar vårt beteende

Hur språket påverkar vårt beteende

Skriven av Synnöve MT.