Rum för språk

Hanterar du kommunikation på flera olika språk men upplever det krångligt och svårt med översättningar och andra språkutmaningar? Det här är bloggen för dig. Vi delar med oss av kunskap, insikter, praktiska tips och exempel från vår vardag.

Kategorier

Låt inte bristfällig lokalisering sänka er jungfrufärd in på nya marknader
Att lokalisera översättningar är problematiskt ‒ särskilt när det gäller betyg
Hur språket påverkar vårt beteende

Hur språket påverkar vårt beteende

Skriven av Synnöve MT.