Ann Wikland

Ann Wikland

Senior Marketing Communications Coordinator

Med en bakgrund i reklambranschen har Ann alltid arbetat med kommunikation på ett eller annat sätt. Ann arbetar på Semantix som marknadskoordinator.

Inlägg av Ann Wikland

Med välskrivna texter kan ditt företag höja produktiviteten, sänka kostnaderna och höja säkerheten. Tydliga instruktioner till användaren höjer värdet på din produkt. På samma sätt sänker dåliga instruktioner värdet, eftersom användaren inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner eftersom texten inte är begriplig.

Om du har varit med om att dina översatta texter inte mottagits som du trodde på din exportmarknad vet du varför jag ställer frågan. Varför det har blivit så finns det säkert många förklaringar till. Några av dom tänkte jag skriva om i det här inlägget.

De flesta företag har ett gemensamt sätt att benämna sina produkter eller tjänster på och det kallas för företagets terminologi. När du använder en genomarbetad terminologi stärks företagets profil och varumärke. Och inte bara det: översättningarna blir också konsekventa när översättaren förstår vilka termer du vill använda. Följ de här fem stegen så har du termdatabasen klar till nästa gång du beställer översättningar.

Med hjälp av en tolk kan du föra ett samtal med en person som inte talar samma språk som du. Här ger vi dig sju tips på vad du kan göra för att ditt tolksamtal ska bli så bra som möjligt.

Många på företaget blir inblandade när det är anbudsgivning på gång. Man ska fram med priser och företagspresentationer på olika nivåer, referenser ska tas fram och allt ska tolkas ur ett juridiskt perspektiv. Det är kort sagt mycket att tänka på när företaget ska lämna anbud.

Näe, tänkte väl det. Det är lite så vi resonerar när vi pratar med våra kunder om SEO och översättningar. SEO är komplicerat och påverkar både strukturen i webbplatsen, produktbeskrivningar och mycket annat. Vi är experter på översättning. Så vi tycker att du som kund ska ha din egen SEO-konsult som lägger SEO-grunden för ditt företag och att vi sedan tillsammans får översättningarna att klättra i Google-rankningen.

När innehållet i texterna som ska översättas är livsavgörande är det otroligt viktigt att allt blir rätt. Våra kunder på medicinföretag är experter på sina termer. Det måste de vara. Det är så mycket som står på spel när det gäller läkemedel.

För dig på företaget är PIM förstås en oerhörd hjälp i hanteringen av produktinformation. Men det finns en grej som du som ansvarig måste hålla reda på själv: SEO. Alltså att påverka var texterna hamnar i Googles sökresultat.

För mig betydde PIM hälften av namnet på en tablettask. PIM låter bra och ligger bra i munnen, men det var också allt jag kunde säga innan jag gjorde en djupdykning i ämnet. I det här inlägget försöker jag reda ut vad PIM egentligen är och varför man använder det på företag.

Företagets termer? Måste vi samla ihop dem? Vi vill ju bara ha texten översatt snabbt. Jobbigt, tänker du. Men faktum är att de gånger vi har varit lite jobbiga och tjatat om att skapa en termdatabas så blir resultatet också mycket bättre. Därför bjuder jag på lite tips om hur och varför du bör bygga en bra grund för alla översättningar av företagets texter – och i slutändan få ett riktigt effektivt sätt att jobba med översättning på ditt företag.

Uppgiften att ta reda på vilken språkkunskap personalen har kan kännas svårt. Man kan till exempel ha mycket kunskap om lite eller så man kan ett ha stort ordförråd i ett visst språk men ingen grammatik. Jag ställde några frågor till Charlott Israelsson här på Semantix. Charlott är chef för Semantix språkutbildningar och har arbetat länge i branschen. Hon borde ha svar på mina frågor.

En förutsättning för att många företags affärer ska kunna växa är att webbplatsen är välbesökt. SEO, search engine optimization, är sättet att skriva texterna på webbplatsen för att matcha det kunder söker på Google och andra sökmotorer. De flesta företag har idag en person som är ansvarig för sökmotorsoptimering av företagets webbplats. Sökmotorsoptimering görs på webbplatsens originalspråk, men glöms lätt bort när man översätter webbplatsen. Här följer några tips på hur du hanterar sökord och språkversioner.

David Karlsson arbetar på vår säljstödsavdelning. Här gör han offerter och förbereder översättningsarbeten ihop med våra kunder. När han får in en förfrågan om översättning av en webbplats försöker han få fram så mycket information som möjligt och hitta bästa möjliga arbetssätt tillsammans med kunden. Jag satte mig ner med David för att ta reda på hur han går tillväga när man som kund behöver översätta sin webbplats.

Behovet av språkhantering blir bara större. På företag med försäljning i flera länder och på flera språk blir man allt oftare påmind om att global samordning av information är en konkurrensfördel. Studier visar på att försäljningen ökar med ca 25 % om företaget har sin information på det lokala språket för den lokala marknaden.