Carina Vibenius

Carina Vibenius

Chief Legal and Tendering Officer

Inlägg av Carina Vibenius

Inom EU regleras starkt och standardiserat dataskydd för alla av den allmänna dataskyddsförordningen GDPR. Det är viktigt att du som arbetar i ett internationellt företag väljer professionell översättning till dina GDPR-dokument, så att varje medarbetare kan följa de nya kraven och så att dina kunder kan känna sig trygga. Annars kan du komma att betala för det - bokstavligen.