Charlott Israelsson

Charlott Israelsson

Team Manager Language Training

Med väldigt många år inom språktjänstbranschen har hon hunnit arbeta med flera av Semantix tjänster. Hon arbetar idag som ansvarig för tjänsten språkutbildning hos Semantix.

Inlägg av Charlott Israelsson

Semantix språkutbildningsenhet utbildar vi med många typer av arbetssätt: punktinsatser, seminarier och längre utbildningar som pågår under flera år. Jag har träffat Göran Mandorff, en av våra kunder som har valt att läsa genom oss under flera års tid. Göran arbetar som advokat på advokatfirman Fylgia och han och hans kollegor har läst engelska med vår kursledare David Ely i många år.

Det forskas mycket på språk, hur vi förvärvar språkkunskaper och hur det påverkar våra hjärnor. Det finns idag forskningsrön från såväl amerikanska som svenska forskare som pekar på att vi lär oss vårt första språk redan i våra mödrars mage och att nyfödda spädbarn känner igen det de hört under graviditetens sista 10 veckor.