Erik Pettersson

Erik Pettersson

F.d. Team Manager Key Account Sales

Med försäljning som den gemensamma nämnaren har Erik arbetat inom språkbranschen i totalt 10 år. I sin dåvarande roll som team manager key account sales på Semantix har Erik koncernens större kunder i fokus.

Inlägg av Erik Pettersson

Att ens produkter, tjänster och medföljande dokumentation, alternativt säljande texter, behöver vara språkligt anpassade för att attrahera den potentiella köparen är för många ett känt faktum. Men det som dock lätt glöms, men är minst lika viktigt för att mottagaren ska ta till sig produkten, är en väl utförd lokalisering där respektive lands och marknads unika mått, valutor, egenskaper och till viss del köpvanor tillgodoses och anpassas.