Isabelle Fors

Isabelle Fors

Unity Manager Interpreter Co-ordination

Har arbetat i tolkbranschen hela sitt yrkesverksamma liv, har arbetat med både tolkutbildning och tolkrekrytering men sitter nu som Chef för distanstolkning Sverige och Norge. 

Inlägg av Isabelle Fors