Karl Ekström

Karl Ekström

F.d. Vendor Co-ordinator

Karl Ekström har arbetat på Semantix leverantörsteam för tolkning på kontoret i Uppsala. Han har tidigare jobbat med PR och kommunikation och skriver på bloggen om vår tolkverksamhet.

Inlägg av Karl Ekström

Varje vecka förmedlar vi på Semantix omkring 10 000 tolkuppdrag till myndigheter och andra offentliga verksamheter i hela landet. Det kan röra sig om allt från telefontolkning vid några minuters sjukvårdsrådgivning till stora rättegångar i hovrätten som kan pågå under flera veckor med många tolkar på plats. (Läs mer om Semantix tolktjänster här.)

Efter ett år då så många som 160 000 flyktingar har kommit till Sverige för att söka asyl är läget ansträngt på många av samhällets institutioner. Detta märks också tydligt för Semantix som är Nordens största tolkförmedling. Under hösten och vintern har vi sett ett större tolkbehov än någonsin tidigare, till exempel har antalet tolkbeställningar på dari, som talas i Afghanistan, ökat med över
300 % jämfört med antalet beställningar vid samma tid förra året.

Semantix har ett stort nätverk av tolkar för kontakt- och distanstolkning som arbetar på frilansbasis över hela landet. Vi på leverantörsteamet för tolkning tar dagligen emot nya intresseanmälningar från tolkar med alla möjliga språkkombinationer. De som uppfyller grundkraven kan gå vidare till rekrytering, och varje vecka antar vi en rad nya frilanstolkar för uppdrag åt våra kunder.

Ett dovt sorl av röster fyller det ljusa kontorslandskapet. Det kunde vara vilken arbetsplats som helst, med den skillnaden att det här ibland går att urskilja ord och fraser på en rad främmande språk, som arabiska, tigrinska, albanska och ryska. I bås, bakom ljuddämpande skärmar, sitter kvinnor och män från olika delar av världen och tolkar samtal via telefon – polisförhör, läkarbesök, samtal mellan klienter och handläggare på socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.