Mari Spetz

Mari Spetz

Business Area Manager

Mari har arbetat inom Semantixkoncernen sedan 1996 och är sedan många år tillbaka affärsområdeschef för Affärs- och konferenstolkning. 

Inlägg av Mari Spetz

Semantix levererar sedan många år tjänster inom affärs- och konferenstolkning. Vi erbjuder även kontakt- och distanstolkning, men tjänsterna skiljer sig åt och jag skulle därför vilja ge lite mer information om vad just affärs- och konferenstolkning innebär. Mitt namn är Mari Spetz och jag har arbetat med den här typen av tjänster i 18 år. Jag har ett mycket professionellt och jättetrevligt team med mig och som består av interna projektledare samt externa professionella affärs- och konferenstolkar.