Teemu Tenhunen

Teemu Tenhunen

Translation Solutions Expert

Teemu Tenhunen arbetar hos Semantix som översättningsexpert i teamet Translation Technology Solutions. Till utbildningen är han filosofie magister och har verkat inom översättningsbranschen bl.a. som översättare och projektchef sedan 2004.

Inlägg av Teemu Tenhunen

Översättningsteknik har en stor betydelse för Semantix översättningsverksamhet. Ett av våra huvudsakliga verktyg är Memsource Cloud. Två representanter från Memsource, Vaclav Balacek och Javier Díaz, hälsade på oss på vårt Helsingforskontor under ett kundmöte i höstas. Då passade jag på att intervjua dem om samarbetet mellan Memsource och Semantix och hörde mig för om de generella trenderna inom översättningsbranschen.