Arbetsmiljö

En betydande del av Semantix värde består av våra medarbetare och deras samlade kompetens.

 

Har man eget rum eller jobbar ni i kontorslandskap?

Det finns både kontorslandskap och enskilda rum. Hur kontorsmiljöerna ser ut skiljer sig beroende på var man arbetar.

 

Erbjuder ni friskvårdsbidrag?

Ja, vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år till våra anställda.

 

Jobbar ni aktivt med mångfaldsfrågor?

Ja, det gör vi. En betydande del av Semantix värde består av våra medarbetare och deras samlade kompetens. Vår personalsammansättning utgör en mångfald av språkkompetens, internationell erfarenhet och akademiska specialområden.

Vår framgång på marknaden är beroende av våra medarbetares kunskaper och kreativitet, men även av vår förmåga att kanalisera dessa kunskaper och erfarenheter så att vi gör bra affärer och får nöjda kunder. Semantix vill vara en stabil och expansiv företagsgrupp där medarbetarna trivs, ser möjligheter att utvecklas och stannar kvar. Gemensamma värderingar där kunden hamnar i fokus och tydligt engagemang som skapar delaktighet är medel för att uppnå detta.