Förväntningar på dig som ledare

Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten.

 

Hos oss får du stort ansvar inom ditt område. Din utmaning blir bland annat att säkerställa affären och driva den framåt. Chefsansvaret har en stor plats i vår ledarroll.  En viktig del i att leda dina medarbetare framåt är att coacha dem så de når sina mål. Det gäller såväl utveckling som faktiska resultat i arbetet.

Att kommunicera och vara tydlig i små och stora sammanhang är en central del i ledarrollen. Genom regelbunden och tät uppföljning når vi den säljkultur som genomsyrar bolaget.

Det är oerhört viktigt för oss att en bra ledare

  • gör affärer och driver resultat
  • motiverar och inspirerar 
  • utvecklar medarbetare (genom att visualisera mål och ge kontinuerlig återkoppling)
  • lever efter våra värderingar
  • är en god förebild
  • utmanar och tar initiativ till ständig förbättring.