Frågor och svar om Semantix

Semantix finns i tre nordiska länder – Sverige, Finland och Norge.

I Finland finns vi på fyra orter, och det största kontoret ligger i Helsingfors. I Norge finns vi på två orter: Stavanger och Oslo.

Var i Sverige har ni kontor?

Vi finns på sex orter i Sverige: Malmö, Göteborg, Norrköping, Uppsala, Umeå och Stockholm. Huvudkontoret ligger på Östermalm i Stockholm. Där finns de flesta stödfunktionerna representerade.

Har Semantix kollektivavtal? Och i så fall, med vilka?

Ja, Semantix har kollektivavtal med Unionen. 

Hur ser könsfördelningen ut på Semantix?

Könsfördelningen är 67 % kvinnor och 33 % män.

Hur ser åldersstrukturen ut?

Vi har en snittålder på 36,6 år i koncernen. Tittar vi isolerat på respektive tjänsteområde skiljer det sig mellan tolkverksamheten och översättningsverksamheten där tolk har en lägre snittålder.  

Hur lång medelanställningstid har man på Semantix?

Medelanställningstiden på Semantix är 8 år (2013).

Vad har ni för personalomsättning?

Semantix har en personalomsättning på ca 8 % (2013).