Att arbeta som anställd tolk på Semantix tolkcenter

Semantix har anställda tolkar på våra tolkcenter i Kungens kurva i Stockholm och i Uppsala. Vi siktar på att ha 100 anställda tolkar hos oss inom en snar framtid.

Som anställd tolk så utför du tolkningar via telefon eller video. Semantix tolkcenter i Kungens kurva har öppet alla vardagar klockan 09.00‒16.00 och i Uppsala är det öppet alla vardagar klockan 08.00‒17.00. All tolkning sker från Semantix lokaler.

Som tolk på Semantix tolkcenter blir du anställd med månadslön och fasta arbetstider. Du får förmåner som friskvårdsbidrag och fortbildning inom aktuella ämnen. Blir du anställd så får du en omfattande introduktion i arbetet och en utbildning i tolketik och tolkteknik. Om du väljer att vidareutbilda dig inom tolkning så kan vi även ge bidrag till dina utbildningskostnader.

Semantix tolkcenter är en mångkulturell arbetsplats – vi kommer från en mängd olika länder och tillsammans talar vi 17 olika språk! Vill du jobba med oss och bli en del av vårt fantastiska tolkteam? Se efter här om vi söker nya medarbetare i ditt språk. Har du frågor om att arbeta på vårt tolkcenter så kan du mejla tolkcentertolk@semantix.se.