Att jobba som tolk

Att jobba som tolk innebär att hjälpa andra människor att förstå varandra och att bidra till ett mångkulturellt samhälle. De språk man tolkar mellan är svenska och ett annat språk. Man tolkar då för olika myndigheter som exempelvis Polisen, kommuner, landsting eller domstolar.

 

Det vanligaste är att man jobbar som frilansande tolk, vilket innebär att man inte har en fast anställning utan istället tackar ja eller nej till förfrågningar om uppdrag från Semantix. Man kan även arbeta som anställd tolk hos Semantix på något av våra tolkcenter som vi har: ett i Kungens kurva i Stockholm och ett i Uppsala. När man tolkar så kan man tolka via telefon eller video eller åka ut och tolka på plats. Tolkar man på plats så är det vanligast att man får tolkningar som ligger i närområdet, och tolkar man via video eller via telefon så kan man få tolkningar från hela Sverige.

En arbetsdag som tolk är spännande, och ingen dag är den andra lik eftersom uppdragen man får varierar – allt från tolkning vid några minuters sjukvårdsrådgivning till omfattande utredningar hos Migrationsverket.

Är du intresserad av att arbeta som tolk för Semantix? Anmäl dig här.